torsdag 22. december 2022 14:45

Branchen bør inddrages, inden lovforslag om vejafgifter fremsættes

Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil fremsætte et lovforslag om den kommende kilometerbaserede vejafgift i 2023. Det oplyser ministeren til Altinget. ITD mener, det er ærgerligt, at regeringen ikke har lyttet til branchens mange advarsler om kørselsafgiften for lastbiler og opfordrer til at indkalde branchen til drøftelser, inden et lovforslag fremsættes.

Den nye SVM-regering vil fortsætte arbejdet med indførsel af en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler og fremsætte et lovforslag om kørselsafgiften i første halvår af 2023. 

 

Dermed lykkedes det ikke Venstre at komme igennem med ønsket om at droppe vejafgifterne, som partiet ellers meldte ud under valgkampen.

 

Men lovforslaget, som blev sendt i høring af den tidligere S-regering inden udskrivelsen af folketingsvalget, bør ikke hastes igennem, mener ITD.

 

-Den politiske aftale, der ligger til grund for lovforslaget om kørselsafgifterne blev indgået helt tilbage i 2020. Nu skriver vi snart 2023, og branchen og samfundet, står i er en helt anden situation, end man gjorde i 2020. Derfor mener vi, at regeringen er for hurtigt ude ved at melde ud om kørselsafgifterne, uden at inddrage branchen først, siger John A. Skovrup, bestyrelsesformand i ITD.

 

I sit høringssvar til lovforslaget pegede ITD på en lang række problemer med den kommende vejafgift, blandt andet, at afgiften kommer til at koste skatteyderne 275 mio. kr. om året alene i administration.

 

Og det er et kæmpe spild af de penge, som vognmændene skal betale for at køre på vejene.

 

-Branchen har i sine høringssvar til det lovforslag, som ligger på bordet, fremhævet en lang række problemer. F.eks. mener vi, at det er helt hen i vejret, at staten skal bruge 275 mio. kr. hvert år på at administrere vejafgiften. For der er altså ikke tale om et engangsbeløb, men en fast løbende omkostning, som betyder, at der allerede i 2030 vil være brugt mere end 1,3 mia. kr. alene til administration af afgiften. Det må simpelthen kunne gøres bedre, siger John A. Skovrup.

 

Samtidig peger ITD på risikoen for, at netop transportsektoren og vognmændene bliver dobbeltbeskattet, når lastbilerne både pålægges en særskilt kørselsafgift, samtidig med at der er generelle CO2-afgifter på vej, bl.a. fra EU, som også rammer branchen.

 

-EU har så sent som i weekenden besluttet at indføre et nyt CO2-kvotesystem for vejtransporten, som vil gøre diesel op til 90 øre dyrere pr. liter. Det kommer oven i den kørselsafgift, som regeringen også vil indføre. Derudover står vi midt i en energikrise, der også gør brændstof markant dyrere. Så der bliver altså nødt til at komme noget den anden vej, hvis det overhovedet skal hænge sammen for erhvervet, siger John A. Skovrup.

 

Derfor opfordrer ITD den nye regering til at inddrage branchen, inden et lovforslag fremsættes i det nye folketing.

 

-Vi opfordrer regeringen til at indkalde branchen til en drøftelse af lovforslaget, inden det sendes til behandling i Folketinget, så vi kan få svar på mange af de spørgsmål og bekymringer, som vi har påpeget. For det her kommer på det værst tænkelige tidspunkt - midt i en energikrise og en kommende recession, og det bør regeringen forholde sig til, siger John A. Skovrup.

 

SENESTE ITD NYT
torsdag 20. juni 2024

Frankrig: Havnearbejdernes strejke er udskudt

Den franske fagforening CGT Ports and Docks havde indkaldt til strejke på forskellige datoer i juni 2024. Disse er udskudt.

Frankrig: Havnearbejdernes strejke er udskudt >
onsdag 19. juni 2024

Nye regler om energi- og klimasyn

Fra 1. juli 2024 bliver reglerne for lovpligtige energisyn ændret. Efter denne dato er det ikke længere størrelsen, men virksomhedens årlige energiforbrug, der afgør, hvorvidt en virksomhed er omfattet af de nye krav. Med til energiforbruget hører også forbruget af brændstof til køretøj og materiel.

Nye regler om energi- og klimasyn >
onsdag 19. juni 2024

Ja til kloge løsninger – nej til mere bureaukrati

Af John A. Skovrup, bestyrelsesformand, International Transport Danmark.

Ja til kloge løsninger – nej til mere bureaukrati >