torsdag 05. januar 2023 16:22

God dialog om parkeringsforhold for lastbiler i Aarhus Kommune

ITD mødtes 5. januar med rådmand Nicolaj Bang (K) om parkeringskontrollen i Aarhus Kommune, som mange vognmænd oplever som nidkær og uden forståelse for lastbilers vilkår, når de skal aflevere varer i midtbyen. Men selvom lastbiler ikke skal forvente at slippe for P-bøder i fremtiden, var der alligevel stor lydhørhed over for vognmændene og chaufførernes situation på mødet.

ITD mødtes 5. januar med rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Nicolaj Bang (K), om lastbilers mulighed for at parkere i Aarhus Kommune.

 

Baggrunden er, at mange vognmænd og chauffører, som skal aflevere varer i Aarhus Midtby, har store problemer med at finde parkeringspladser, hvor de kan holde lovligt, når de skal aflevere varer.

 

Det betyder, at der falder parkeringsbøder, hvis man f.eks. må holde på en stribe eller på en kantsten for at få mulighed for at aflevere varerne.

 

Det fik ITD til at efterlyse mere konduite fra byens parkeringsvagter, de såkaldte cityassistenter, over for lastbiler, som skal aflevere varer i byen. Og det blev også drøftet på mødet.

 

-Indledningsvist vil jeg sige, at vi havde et rigtig godt og konstruktivt møde med rådmand Nicolaj Bang og hans forvaltning, som faktisk var meget lydhøre over for vognmændenes situation, også selvom vi ikke skal forvente, at selve parkeringskontrollen bliver gjort mere fleksibel, siger Henriette Kjær, politisk chef i ITD.

 

På mødet var der bl.a. dialog om rimeligheden i, at en chauffør får en bøde, hvis han f.eks. holder på en kantsten eller på en stribe mens han læsser varer af. Men her henholdte kommunen sig til de generelle parkeringsregler.

 

-Kommunen gjorde det klart, at f.eks. parkering på cykelsti eller fortov ikke accepteres, heller ikke selvom chaufførerne gør det for at genere mindst muligt. Men kommunen pegede omvendt på, at det er lovligt for lastbilen at holde på kørebanen med katastrofelyst tændt, siger Henriette Kjær.

 

Til gengæld tilbød Aarhus Kommune at gå i dialog om muligheden for at se på nogle af de restriktioner, der er, når lastbiler skal parkere og aflevere varer i byen.

 

-Kommunen tilbød at gå i dialog med os, for at se på om der f.eks. er nogle tidsbegrænsninger eller lign., der kan ændres, så det bliver lettere for lastbiler og chauffører at holde lovligt for at aflevere varer i Aarhus. Og det vil vi selvfølgelig meget gerne, siger Henriette Kjær, som nu ser frem til den videre dialog med kommunen om sagen.

 

Det blev aftalt at mødes igen om et år, for at se om problemerne stadig er de samme, eller om den dialog, der nu er indledt, vil afhjælpe problemerne. Kommunen opfordrede også vognmænd til at gå i direkte dialog med forvaltningen om at finde løsninger på konkrete problemer med parkering i byen.

 

Fra ITD deltog Henriette Kjær, politisk chef i ITD, Anders Jessen, Chefkonsulent i ITD samt vognmand Asbjørn Hansen fra AH Fragt på mødet.

 

 

 

SENESTE ITD NYT
torsdag 22. februar 2024

Nu er der ny branchevejledning til dig, der transporterer foder

ITD udgiver i dag sin opdaterede branchevejledning for transport af foder. Den er gennemgået af Fødevarestyrelsen, der vurderer den egnet som basis for branchens individuelle system til styring af fodersikkerheden. Det er derfor også denne vejledning, myndighederne tager udgangspunkt i, når de kommer på tilsyn hos dig.

Nu er der ny branchevejledning til dig, der transporterer foder >
tirsdag 20. februar 2024

NIS2-regler om net- og informationssikkerhed forsinkes

Implementeringen af EU’s direktiv NIS2 i Danmark forsinkes. Direktivet stiller krav om net- og informationssikkerhed i samfundskritiske sektorer som f.eks. fødevarevirksomheder og affaldsvirksomheder, som samtidig defineres som store og mellemstore virksomheder, det vil sige virksomheder, som har flere end 50 ansatte og en årlig omsætning/årlig balance på mere end 10 mio. EUR.

NIS2-regler om net- og informationssikkerhed forsinkes >
torsdag 15. februar 2024

ITD tog Færdselsstyrelsen med til Esbjerg Havn

I ITD kæmper vi hver dag for, at det, der står i lovgivningen, også skal give mening for vores medlemmer ude på landevejen. Derfor inviterede vi i denne uge Færdselsstyrelsen med ud for at se nogle af de specifikke problematikker, som vi sammen med en af vores medlemsvirksomheder ønskede at gøre dem opmærksomme på.

ITD tog Færdselsstyrelsen med til Esbjerg Havn >