mandag 19. december 2022 16:22

ITD opfordrer til at udskyde CO2 kvotesystem, der gør diesel dyrere

Fra 2027 bliver vejtransport omfattet af det nye CO2-kvotehandelssystem, ETS II. Dermed skal brændstofleverandører købe CO2 kvoter for at sælge brændstof til bl.a. vejtransporten, og det vil gøre benzin og diesel dyrere. ITD advarer mod det nye kvotesystem, som vil føre til dobbeltbeskatning af vognmandserhvervet og opfordrer regeringen til at udskyde implementeringen.

EU har besluttet at inkludere landtransport i det nye CO2 kvotehandelssystem, ETS II, som EU’s medlemsstater skal indføre fra 2027.

 

Det sker efter, at Europa-Parlamentet og EU’s ministerråd er nået til enighed om vilkårene i et nyt kvotehandelssystem, der bl.a. betyder, at brændstofleverandører skal købe CO2-kvoter til maksimalt 45 euro pr. ton CO2 for at sælge benzin og diesel.

 

Dieselprisen kan dermed stige op til 90 øre pr. liter, og det vækker bekymring hos ITD, som mener, at systemet kommer alt for hurtigt.

 

-Vi er meget skeptiske over at lade transportsektoren omfatte af kvotehandelssystemet. For det nye kvotesystem vil gøre diesel endnu dyrere, og det vil ramme branchen hårdt. Vi ved ikke, hvilken situation vi står i 2027, hvor transport omfattes af kvotehandelssystemet, men da vores erhverv allerede er pålagt mange klimaregulerende afgifter, kan det sætte erhvervet i en meget presset situation, siger bestyrelsesformand for ITD, John A. Skovrup.

 

Samtidig minder ITD om, at regeringen også vil indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, som også pålægger vognmændene en ekstra omkostning pr. kilometer. Derfor fører kvotesystemet til en urimelig dobbelt eller sågar trippelbeskatning af erhvervslivet, da systemet gør brændstoffet dyrere.

 

-Vi advarer kraftigt imod at lægge den ene skat efter den anden på vejtransporten uden at skelne til, at vognmændene ikke har mulighed for at reducere CO2 udledningen, da for eksempel el-teknologien hverken er moden eller til at betale for, som det ser ud nu. Reelt set fører en uhæmmet CO2-beskatning til, at vognmænd må dreje nøglen om, siger John A. Skovrup, som hellere så, at man kun havde en samlet beskatning på brændstoffet, i stedet for at have flere parallelle afgiftssystemer i Danmark og EU.

 

ITD opfordrer derfor til, at den danske regering vil bruge de muligheder, der ligger i EU forslaget, til at udskyde implementeringen.

 

-Vi mener, at regeringen må udnytte de muligheder, der ligger i det nye system, til at udskyde implementeringen, siger John A. Skovrup med henvisning til, at de enkelte medlemsstater, ifølge EU-reglerne, kan udskyde implementeringen af kvotehandelssystemet, hvis brændstofpriserne er exceptionelt høje, eller hvis medlemsstaterne allerede har en lignende CO2-afgift.

 

ITD hæfter sig også ved, at det nye kvotehandelssystem kan gå til at støtte grønne omstilling af transportbranchen i de enkelte medlemsstater. Men om og hvordan det vil ske, er uklart.

SENESTE ITD NYT
torsdag 11. juli 2024

Nyt administrativt krav for transportvirksomheder

Fra den 1. juli har Skatteministeriet ændret reglerne for, hvem der skal registreres som bruger på køretøjet. Det kan skabe uhensigtsmæssigt administrativt arbejde for transportvirksomhederne.

Nyt administrativt krav for transportvirksomheder >
onsdag 03. juli 2024

Få nu fjernet 11 kilo-reglen for varebilstransport

International Transport Danmark ønsker fair og lige vilkår på transportområdet. Brancheorganisationen opfordrer derfor Christiansborg-politikerne til enten at få ændret eller helt fjernet reglen, der placerer transport med varebiler i en gråzone, hvor chaufførerne konkurrerer med fragt- og vognmænd på ulige vilkår.

Få nu fjernet 11 kilo-reglen for varebilstransport >
tirsdag 02. juli 2024

Ændringer til vejskat er sendt i høring

Fra den 1. januar 2025 træder der en ny kilometerbaseret vejafgift i kraft. Denne var egentlig vedtaget ved lov, men som ITD tidligere har meldt ud, vil der komme et nyt lovforslag med ændringer og præciseringer til det vedtagne. Ændringerne kommer som følge af en politisk aftale om at forhøje dieselafgiften med 50 øre pr. liter, samtidig med at kilometersatsen for vejafgift midlertidigt reduceres.

Ændringer til vejskat er sendt i høring >