torsdag 12. maj 2022 13:43

Ny myndighedskontrol af arbejdstid vedtaget, men det bliver med vejledende kontrol i de første tre måneder og et bødeloft

Danske vognmænd og chauffører skal ikke udsættes for et rigidt og nyttesløst kontrolsystem af deres overholdelse af arbejdstidsregler. Så klar har ITD’s holdning været til et lovforslag fra regeringen om, at chauffører og selvkørende vognmænd som de eneste på det danske arbejdsmarked skal underlægges en kontrol af deres arbejdstid. I dag vedtog Folketinget det endelige lovforslag på området med bredt flertal.

I dag vedtog Folketinget et lovforslag om at indføre myndighedskontrol af arbejdstid for chauffører og selvstændige vognmænd, men det er med en lang række ændringer og præciseringer i forhold til det oprindelige udgangspunkt, hvilket skyldes pres fra blandt andre ITD og en god og solid indsats fra særligt de borgerlige partiers transportordførere.

-Myndighedskontrol af chaufførers og vognmænds arbejdstid er ikke en blomst, der er groet i vores have. Vi arbejder for ordnede forhold på de danske veje, men vi er imod ulogiske, bureaukratiske systemer, som hverken gavner danske vognmænd eller chauffører, siger Jens Hvid Bang og fortsætter,

-Vi er glade for, at de borgerlige partier sammen med De Radikale har fået trukket nogle af de værste torne ud af lovforslaget, og at de har fået stemt et bødeloft igennem, men vi står fortsat tilbage med nogle nye regler og et nyt kontrolsystem, som vil ramme danske vognmænd og chauffører hårdt. Det sker i en tid, hvor der er historisk stor mangel på arbejdskraft, og hvor alle kræfter burde sættes ind på at gøre branchen mere attraktiv. Det bliver den ikke af flere potentielle bøder.

Med lovforslaget vil der fremover blive ført myndighedskontrol med chauffører og selvstændige vognmænds arbejdstid i såvel politiets vejsidekontrol og Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol. Der vil kun blive ført kontrol, hvis der samtidig konstateres mange eller alvorlige overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne.

I virksomhedskontrollen vil der blandt andet blive ført kontrol med natarbejde, og det vil ramme blandt andet den danske distribution af fødevarer hårdt. Spørgsmålet bliver, om de nye regler vil føre til, at store dele af fødevaredistributionen fremover bliver flyttet over på udenlandske biler, som ikke skal kontrolleres for regler om natarbejde.

-Under udvalgsarbejdet har det ikke været ordentligt fremme, hvor store konsekvenser det her lovforslag rent faktisk kommer til at have ude i virkeligheden. Det vil føre til prisstigninger på varer for helt almindelige danskere, og så er der en overhængende fare for, at vi vil se en udflagning af køretøjerne, så man kan undgå myndighedskontrollen. Det er ikke i nogens interesse, siger Jens Hvid Bang.

I forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget stemte et flertal udenom regeringen for et ændringsforslag fra Venstre, der vil indføre et bødeloft for bøder for overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne og arbejdstidsreglerne. Det er et af de forslag, som ITD også selv har stillet, og derfor bakker ITD også op om det.

-Det er godt, at vi sammen med lovforslaget får indført et bødeloft. Bøderne på vejtransportområdet er de sidste mange år stukket helt af, så det er klogt, at et flertal i Folketinget nu sætter foden på bremsen og siger fra over for større bødesatser, udtaler Jens Hvid Bang.

Lovforslaget træder i kraft allerede den 21. maj 2022, men transportminister Trine Bramsen har i forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget nu indvilliget i, at der de første tre måneder kun sker en vejledende kontrol af virksomhedernes overholdelse af arbejdstidsreglerne.

ITD vil følge konsekvenserne af lovforslaget tæt.

SENESTE ITD NYT
mandag 23. maj 2022

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid

Det er tydeligt, at myndighederne har lyttet til ITD’s bekymringer i den nye vejledning om myndighedskontrol af arbejdstid. Men til trods for dette vil det nye kontrolregime få store konsekvenser for vognmænd og chauffører - særligt distribution af fødevarer og vintertjeneste rammes hårdt, lyder det fra ITD.

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid >
mandag 23. maj 2022

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage

Selvstyret i Bolzano har indført kørselsforbud for køretøjer over 7,5 ton tilladt totalvægt de kommende helligdage i Østrig og Tyskland.

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage >
fredag 20. maj 2022

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd

I vejtransportbranchen har man længe vidst, at erhvervet er underlagt et utal af komplicerede regelsæt med tilhørende bøder. Men nu er der endelig kommet et fuldt overblik over det, efter transportminister Trine Bramsen har fremsendt et bødekatalog til Folketinget. De 34 siders opremsning af sanktioner viser med al tydelighed, at der bør ryddes op i de mange bøder, som lastbilchauffører og vognmænd hver dag risikerer, når de passer deres arbejde.

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd >