mandag 23. maj 2022 11:25

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid

Det er tydeligt, at myndighederne har lyttet til ITD’s bekymringer i den nye vejledning om myndighedskontrol af arbejdstid. Men til trods for dette vil det nye kontrolregime få store konsekvenser for vognmænd og chauffører - særligt distribution af fødevarer og vintertjeneste rammes hårdt, lyder det fra ITD.

Den nye myndighedskontrol af arbejdstid er nu trådt i kraft, og vognmænd og chauffører bliver dermed underlagt myndighedskontrol af deres arbejdstid.

 

Det betyder, at politiet og Færdselsstyrelsen nu vil kontrollere fx chaufførers ugentlige arbejdstid, pauser og omfanget af natarbejde. Og myndighederne kan give bøder til både vognmænd og chauffører, hvis reglerne overskrides, dog ikke de første tre måneder, hvor kontrollen vil være vejledende.

 

Men reglerne vil betyde, at mange chauffører vil blive tvunget til at arbejde mindre, end de har lyst til, og mange vognmænd vil få store problemer med at få deres forretning til at hænge ordentligt sammen, mener ITD.

 

-Grundlæggende er ITD meget imod dette ekstra regeltyranni, som nu pålægges branchen. Vi har både små og store vognmænd, som ikke vil kunne få deres forretning til at hænge sammen med den nye kontrol, simpelthen fordi de gerne vil arbejde mere, end de nu får mulighed for. Og de har ikke behov for at blive tvunget ned i arbejdstid på et tidspunkt, hvor hele branchen skriger på mere arbejdskraft, siger chefkonsulent i ITD Jens Hvid Bang og tilføjer.

 

-Derudover er det slet ikke blevet ordentligt belyst i Folketinget behandling, at den nye kontrol af arbejdstid vil få store konsekvenser. Ikke bare for den danske transportbranche, men også for helt almindelige danskere i form af stigende priser på varer og længere leveringstider.

 

Det skyldes, at et stort antal vognmænd og chauffører arbejder på tider og i et omfang, der ikke kan lade sig gøre under de nye regler. Fx kører mange chauffører deres bil ud om søndagen, og kommer hjem igen fredag, ligesom nogle brancher vil for store udfordringer med at få bragt deres varer ud om natten.

 

Det betyder reglerne

I praksis medfører den nye vejledning, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, som i reglerne er fastsat til maksimalt 48 timer i gennemsnit først vil medføre en bøde, hvis arbejdstiden er mere end 56 timer.

 

På samme måde gælder det for den maksimale ugentlige arbejdstid, som er fastsat til maksimalt 60 timer i reglerne, at det først er ved mere end 65 timers arbejde, at der vil blive udstedt en bøde, og ved natarbejde vil der først blive udstedt bøder ved mere end 11 timers kørsel, selvom reglerne er fastsat til maksimalt 10 timer.

 

Tabellen nedenfor viser de forskellige sanktionstolerancer i vejledningen:

 

Tabel: Kategorisering af overtrædelser i vejledningen

 

Grænse i reglerne

Sanktionstolerencegrænse (alvorlig overtrædelse)

Meget alvorlig overtrædelse

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid

Maksimalt 48 timer

Mere end 56 timer

Mere end 60 timer

Maksimal ugentlig arbejdstid

Maksimalt 60 timer

Mere end 65 timer

Mere end 70 timer

Arbejdstid ved natarbejde

Maksimalt 10 timer

Mere end 11 timer

Mere end 13 timer

Pause ved 6 timers arbejde

Mindst 30 min. (kan inddeles i 15. min. pauser)

Pause på mellem 11 – 20 min.

Pause på 10 min. eller derunder

Pause ved mere end 9 timers arbejde

Mindst 45 min. (kan inddeles i 15 min. pauser)

Pause på mellem 21 – 30 min.

Pause på 20 min. eller derunder

  

Det fremgår af vejledningen, at en alvorlig overtrædelse sanktioneres med 1.000 kr. til chaufføren og 2.000 kr. til virksomheden/den selvstændige vognmand. En meget alvorlig overtrædelse sanktioneres med 3.000 kr. til chaufføren og 6.000 kr. til virksomheden/den selvstændige vognmand.

 

Stadig store udfordringer med natkørsel

ITD har gennem den seneste tid sat særlig fokus på, hvordan den nye myndighedskontrol rammer de dele af transportbranchen, hvor kørsel om natten er en naturlig del af forsyningskæden, som fx distribution af fødevarer. Selvom der indføres en sanktionstolerance på 11 timer, vil den del af branchen stadig blive hårdt ramt.

 

For selvstændige vognmænd er udfordringen med kontrol af natarbejde endog større. Det skyldes, at man i vejledningen har valgt at natperioden for selvstændige er fra klokken 00.00 – 07.00, dvs. 7 timer.  For chauffører er perioden for natarbejde ”blot” fastsat til en sammenhængende 4 timers periode inden for tidsrummet 00.00 – 07.00.

 

 - Der er her tale om en alvorlig forskelsbehandling af selvstændige vognmænd, som savner enhver rimelig begrundelse, og som vi derfor mener bør fjernes. Der er rigtig god fornuft i, at lastbiler kører om natten, hvor der er plads på vejene, hvor de kan undgå myldretid, og hvor de bedre kan styre temperaturen på fx fødevarer, siger Jens Hvid Bang og fortsætter.

 

- Men den kontrol af natarbejde, som vejledningen lægger op til, vil få store konsekvenser for særligt den danske fødevaredistribution, og den modarbejder også ambitionerne om mere levering i ydertimerne. Selv med en sanktionstolerance vil det bestående system blive sat under voldsomt pres i forhold til bemanding af biler, lagerkapacitet i fx butikker mv. Det vil særligt være i landkommuner, hvor der er længere mellem butikker og producenter, at kontrollen vil føre til tomme hylder og forsinket produktion, siger Jens Hvid Bang.

 

Ikke tilstrækkelig med klarhed over arbejdstid ved vintertjeneste

Også udførslen af vintertjeneste bliver påvirket af den nye myndighedskontrol, og her har mange ventet i spænding på myndighedernes vejledning. Det skyldes, at der har været meget stor uklarhed om, hvordan arbejdstidsreglerne gælder ved såkaldt blandet kørsel.

 

Her har transportminister Trine Bramsen varslet, at vejledningen ville give de nødvendige svar om, hvilke arbejdstidsregler, der gælder ved udførsel af vintertjeneste, og hvordan regler skal fortolkes. Vejledningen bidrager med lidt klarhed over spørgsmålene, men den giver desværre langt fra svar på alle spørgsmål, mener ITD.

 

-      Vi må desværre konstatere, at vejledningen ikke giver den varslede klarhed over arbejdstidsreglerne i forhold til udførsel af vintertjeneste på de danske veje, som vi havde håbet. Det er svært at se, hvordan vognmændene præcist skal forholde sig her, og vi mener i det hele taget, at det er stærkt uhensigtsmæssigt, at kørsel, der af tungtvejende årsager er blevet undtaget fra køre- og hviletidsreglerne, fremover skal kontrolleres og sanktioneres i den nye myndighedskontrol af arbejdstid, siger Jens Hvid Bang.

 

Læs hele vejledningen om kontrol af arbejdstid på Færdselsstyrelsens hjemmeside her

SENESTE ITD NYT
torsdag 30. juni 2022

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser

Færdselsstyrelsen ændrede i februar praksis, så vognmænd højest kunne få udstedt én godskørselstilladelse pr. køretøj. ITD og en samlet branche har været meget kritisk overfor dette, da det har skabt store udfordringer for virksomhederne. Styrelsen lyttede til kritikken, og fra den 1. juli 2022 bliver det muligt at få udstedt et antal ekstra tilladelser, udover antallet af køretøjer, som virksomheden har til rådighed.

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser >
torsdag 30. juni 2022

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej

Som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om introduktionen af en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler blev partierne også enige om en række tiltag, der hæver de tilladte totalvægte og dimensioner for lastbiler. En sag som ITD længe har arbejdet for.

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej >
torsdag 30. juni 2022

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste

Vejdirektoratet har d. 29. juni på et møde med ITD og den øvrige transportbranche annonceret, at de efter at have indhentet tilbud på udførsel af vintertjeneste på statsvejene, har set sig nødsaget til at annullere udbuddet. I en efterfølgende pressemeddelelse begrundes det med, at prisen for udbuddet langt overstiger Vejdirektoratets økonomiske ramme. Vejdirektoratet vil nu sende et nyt udbud ud i juli måned, som bliver mere fleksibelt for vognmændene. Men det bliver ikke en succes medmindre der bliver fundet flere penge, mener ITD, som karakteriserer hele forløbet om udbuddet af vintertjeneste som en farce.

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste >