onsdag 10. maj 2023 11:29

ITD til Skatteudvalget: Træk forslaget om Kilometerafgiften og gå i dialog med branchen

ITD havde i dag foretræde for Skatteudvalget på Christiansborg, og meldingen til politikerne var klar. Kilometerafgiften er en dyr og bureaukratisk skat, og konsekvenserne af forslaget er så dårligt belyst, at det bør trækkes tilbage. ITD opfordrede derfor til, at regeringen belyser alternativer og justeringer af forslaget, inden den går videre med det.

Regeringen begår en fejl ved at haste forslaget om kørselsafgifterne igennem. For indtil videre er det rent skrivebordsarbejde, som politikerne skal forholde sig til, når de skal stemme om afgiften i slutningen af måneden.

 

Forslaget belyser ikke effekterne af vejafgiften godt nok og den indvirkning, den vil have på erhvervet. Det mener ITD, som i dag havde foretræde for Skatteudvalget på Christiansborg.

 

-Det er vores helt klare indtryk, at både skatteministeren og medlemmerne i Skatteudvalget er ved at stemme noget igennem, som de ikke forstår konsekvenserne af, siger Henriette Kjær, politisk chef i ITD.

 

-Det er også vores indtryk, at mange politikere har den opfattelse, at vejafgiften er en grøn skat, som med et quickfix vil give CO2 reduktioner og penge i statskassen. Men det er kun det sidste, der gør sig gældende. For det er en ren skat, der ikke fører til den ønskede grønne omstilling, hvilket vi fortalte politikerne i Skatteudvalget i dag, siger Henriette Kjær.

 

Rammer geografisk skævt

Et af de væsentlige problemer, som ITD fremhævede ved deputationen, er den geografiske skævhed, der ligger i forslaget.

 

For vognmænd i yderområder rammes ekstra hårdt, og det har politikerne ikke taget højde for, mener ITD.

 

-Vi gjorde klart for udvalget, at afgiften skævvrider branchen. For små vognmænd og vognmænd i yderområder skal simpelthen køre længere for at hente varerne. Dermed betaler de mere i kilometerafgift, og de kører også flere kilometer, som de ikke kan lægge over på kunden. Det kan føre til lukning af vognmandsvirksomheder i yderdistrikterne, hvilket er en meget uheldig konsekvens af forslaget, siger Henriette Kjær

 

Tvivlsomme reduktioner

ITD brugte også foretrædet for politikerne til at gøre opmærksom på de helt grundlæggende problemer med forslaget.

 

Blandt andet, at der hvert år skal bruges i omegnen af 300 mio. kr. i administrationsomkostninger. Det er et uacceptabelt højt beløb, og ITD ønsker, at der fremlægges et særskilt regnskab for, hvordan de mange millioner skal forvaltes.

 

-Det er et kæmpe maskineri at sætte i gang for en beskeden CO2 reduktion. For sagen er den, at Skatteministeriet mener, at den største reduktion kommer ved, at der transporteres mindre, siger Henriette Kjær og uddyber.

 

-Den CO2-reduktion, som regeringen regner med vil komme, skyldes først og fremmest en forventning om, at lastbiler vil køre mindre. Men Vejdirektoratet forventer i sine fremskrivninger markante stigninger i motorvejstrafikken frem mod 2030 og længere frem. Og det er jo fordi,  vores industrivirksomheder har brug for materialer, og dagligvarebutikkerne skal have mad i køledisken. Varerne skal køres ud, uanset om der er en vejskat eller ej, siger Henriette Kjær, som også understreger, at kampen for at få ændringer igennem langt fra er slut med dagens foretræde for politikerne.

 

-ITD vil fortsætte med at kæmpe for, at de ansvarlige politikere lytter og kommer vognmændene i møde. For den frustration, som der er i hele branchen, kan man som regering ikke bare lukke øjne og ører for. For vognmændene vil gerne deltage i den grønne omstilling, og der mange muligheder for at komme branchen i møde, hvis regeringen giver mulighed for det, siger Henriette Kjær.

SENESTE ITD NYT
torsdag 20. juni 2024

Frankrig: Havnearbejdernes strejke er udskudt

Den franske fagforening CGT Ports and Docks havde indkaldt til strejke på forskellige datoer i juni 2024. Disse er udskudt.

Frankrig: Havnearbejdernes strejke er udskudt >
onsdag 19. juni 2024

Nye regler om energi- og klimasyn

Fra 1. juli 2024 bliver reglerne for lovpligtige energisyn ændret. Efter denne dato er det ikke længere størrelsen, men virksomhedens årlige energiforbrug, der afgør, hvorvidt en virksomhed er omfattet af de nye krav. Med til energiforbruget hører også forbruget af brændstof til køretøj og materiel.

Nye regler om energi- og klimasyn >
onsdag 19. juni 2024

Ja til kloge løsninger – nej til mere bureaukrati

Af John A. Skovrup, bestyrelsesformand, International Transport Danmark.

Ja til kloge løsninger – nej til mere bureaukrati >