tirsdag 29. august 2023 13:37

Vægt og dimensioner er på dagsordenen – men gevinsten kan blive begrænset

Der er gode og brugbare muligheder, men ikke alt er som håbet. Sådan lyder holdningen fra ITD til Færdselsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse om vægt og dimensioner. ITD har derfor sendt et udførligt høringssvar til Færdselsstyrelsen, der med alle tekniske detaljer gør opmærksom på de udfordringer, der vil være for optimeringen af vægte og dimensioner for danske vognmænd, hvis udkastet uændret bliver en realitet.

Allerede tilbage i 2018 udgav ITD et katalog om klimafremmende initiativer, som vi opfordrede myndighederne til at se nærmere på. Og her var et af de helt centrale punkter netop ønsket om at lade vogntog blive længere og tungere.

 

Det var derfor til stor glæde, da transportministeren tidligere i år fik øjnene op for den konkrete gevinst på klimaområdet, der kan opnås med nye regler på vægt- og dimensionsområdet. Inden sommerferien kunne Færdselsstyrelsen så præsentere sit udkast til en ny bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, men efter en grundig gennemgang af udkastet var ITD’s arme dog ikke helt oppe over hovedet.

 

For der er flere muligheder for at reducere transportbranchens klimaaftryk her og nu, som vi, ud fra reglerne i dette udkast, ikke får glæde af. Derfor har ITD sendt et udførligt høringssvar afsted til Færdselsstyrelsen med fagkyndige forslag til justeringer.

 

- Det er mange af ønskerne fra vores grønne vægt- og dimensionskatalog i 2018, samt løbende input fra os, der nu bliver tilgodeset, og det glæder vi os meget over. Samtidig ærgrer vi os dog over nogle af de begrænsninger, der er for nogle køretøjs- og vogntogstyper i høringsudkastet, og som giver ringe eller ingen mulighed for særligt vægtoptimeringer for mange af vores medlemmer. Derfor har vi sendt et høringssvar til Færdselsstyrelsen, hvor vi i detaljer gør opmærksom på de udfordringer, mange af vores medlemmer fortsat vil have, hvis dette udkast bliver en realitet, lyder det fra Teknisk chefkonsulent i ITD Steffen Johannsen.

 

 

Akselafstande er afgørende

En af de helt centrale pointer i ITD’s høringssvar er vigtigheden af, at der kan optimeres på allerede eksisterende køretøjer, så vognmænd ikke skal ud at investere i noget specielt. Det er afgørende for både klimaet og vognmændenes pengepung. Men også flere tekniske ting har afgørende betydning, og her får bl.a. kravet om særlige krav til akselafstande kritik.

 

- Ud fra det udkast, der er kommet fra Færdselsstyrelsen, har langt de fleste af vores medlemmers 3-akslede sættevogne for kort akselafstand til at kunne gå op i vægt. Langt de fleste har en akselafstand på 2,62 m mellem sættevognens første og sidste aksel, mens der i udkastet kræves en akselafstand på 2,8 m mellem første og sidste aksel for at kunne øge sit maksimalt tilladte samlede akseltryk fra 24 til 27 t. Herudover savner vi muligheder for større totalvægt for 3-akslede lastbiler, samt større vægt på tripleboogien på 4-akslede lastbiler, forklarer Steffen Johannsen.

 

ITD har derfor blandt andet opfordret Færdselsstyrelsen til at genoverveje den krævede akselafstand på 2,8 m til i stedet at hedde 2,6 m, da det således vil være stort set alle sættevogne i Danmark, der ville kunne få glæde af de ekstra ton. Og hvis det ikke kan lade sig gøre pga. beregninger om bro- og vejbelastning, så har ITD præsenteret et alternativt forslag om, at de køretøjer med en akselafstand på 2,6 m i stedet kunne få lov at stige til en maksimalvægt på 26 ton, samtidig med at 3-akslede lastbiler også bør stige i vægt.

 

Af andre udfordringer kan nævnes, at vogntogslængden kan forøges, hvis der i vogntoget indgår en læssekran med en kapacitet på minimum 25 t/m. Men desværre rammer denne mulighed forbi de mange vogntog, der er udstyret med en læssekran med en kapacitet på under 25 t/m, og dem er der ikke kun et fåtal af. Dette har ITD naturligvis også undersøgt grundigt og redegjort for i høringssvaret.

 

- Vi havde håbet, at en større andel af allerede eksisterende køretøjer og vogntog ville kunne opnå mærkbare gevinster. Men nu kigger vi ind i en mulig differentiering, hvor kun nogle køretøjs- og vogntogstyper vil kunne få større tilladt totalvægt, mens andre ikke kan tilsvarende. Der er fx lagt op til, at 4-akslede lastbiler med 2+2 akselkonfiguration vil kunne stige mere i vægt end tilsvarende 4-akslede lastbiler med 1+3 akselkonfiguration, fortæller Steffen Johannsen.  

 

 

Hvor er de 7-akslede vogntog?
Til ITD’s store ærgrelse er hverken 7-akslede vogntog eller større højder for køretøjer med i dette udkast.

 

- Vi savner rigtig meget at få større højder for køretøjer og de 7-akslede vogntogs totalvægt i spil, for det er en stor andel af vores medlemmer, der ville få stor glæde af en øget vægt på disse. Vi forstår dog også godt, at der med fremrykningen af den nye bekendtgørelse ikke har været den fornødne tid til at foretage de nødvendige beregninger. Transportministeren har tidligere sagt, at man vil se på at få totalvægten løftet for de 7-akslede samt øget tilladt højde i næste ombæring, og det vil vi holde ham op på! For det har en stor betydning – ikke mindst for klimaet, siger Steffen Johannsen og afslutter:

 

- Det er vores forhåbning, at Færdselsstyrelsen ud fra vores høringssvar vil genoverveje og vurdere reglerne i udkastet således, at både vognmænd og vores klima kan høste en større gevinst ved den endelige bekendtgørelse, der kommer i slutningen af året.  

 

ITD forventer, at en større tilladt vægt på 7-akslede vogntog vil være en del af en senere bekendtgørelse, som skal komme hurtigst muligt. Det er helt afgørende for en grønnere transportbranche. Samtidig skal vi kende til indholdet af en sådan bekendtgørelse hurtigst muligt, så vores vognmænd ved, hvilke køretøjer der vil være mest optimale fremover.

 

Du kan se ITD’s høringssvar til Færdselsstyrelsen her

 

Du kan se Færdselsstyrelsens UDKAST til ny bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk her

SENESTE ITD NYT
tirsdag 16. april 2024

Kørselsforbud i maj 2024

Flere europæiske lande har dage med kørselsforbud i maj 2024. Du kan finde oversigten på ITD’s hjemmeside.

Kørselsforbud i maj 2024 >
tirsdag 16. april 2024

To virksomheder vinder transportpris

På International Transport Danmarks generalforsamling i lørdags blev FDE Fondens Initiativpris 2024 uddelt. Prismodtagerne blev hhv. transportvirksomheden Brdr. Færch Distribution ApS og projektet Unge på toppen, der begge gør en særlig indsats for at rekruttere unge mennesker til transportbranchen.

To virksomheder vinder transportpris >
mandag 15. april 2024

Fint med nye grønne penge, men nej til mere bureaukrati

Regeringen varslede sidste år, at den hæver dieselafgiften med 50 øre pr. liter diesel. I dag præsenterede regeringen så sin model for, hvordan dieselafgiften skal fungere, herunder 750 mio. kr. til omstilling af den tunge transport frem mod 2030. International Transport Danmark (ITD) kvitterer for dele af udspillet, men er samtidig skeptisk over for udsigten til mere administration og bureaukrati for vognmændene.

Fint med nye grønne penge, men nej til mere bureaukrati >