torsdag 14. marts 2024 09:30

EU misser modulvogntogenes fulde potentiale

Europa-Parlamentet lægger op til bedre harmonisering af reglerne for kørsel med modulvogntog, men bureaukratiserer og besværliggør samtidig processen for forsøgskørsler med modulvogntog. For ITD International Transport Danmark var det derfor en pose med blandede bolsjer, som medlemmerne af Europa-Parlamentet besluttede for revisionen af direktivet om vægte og dimensioner.

ITD International Transport Danmark har længe arbejdet for en revision af lovgivningen, fordi harmoniserede regler for lastbilers maksimalt tilladte højde, længde og vægt er en vigtig forudsætning for den fri bevægelighed inden for EU.

 

"Det er positivt, at Europa-Parlamentet vil gøre det nemmere at søge tilladelser om modulvogntog på tværs af landegrænserne. Jo mere forskellige regler man opererer med i de enkelte lande, des mere besværligt bliver det for vognmænd og chauffører. Så Europa-Parlamentet har på nogle områder bevæget sig i den rigtige retning, og det vil jeg selvfølgelig gerne kvittere for”, fortæller John Agervig Skovrup, der er bestyrelsesformand i ITD.

 

Modulvogntogene er et effektivt værktøj på flere parametre. Et af de vigtigste er, at man kan fragte mere gods på én gang, uden at det fører til et markant øget udslip af CO2. Og med en øget godsmængde på den enkelte lastbil vil man samtidig få mindre trafik og dermed mindske trængslen på vejene.

 

I ITD er man tilfreds med, at Europa-Parlamentet støtter op om, brugen af modulvogntog på tværs af landegrænserne. Til gengæld er ITD’s bestyrelsesformand ærgerlig over, at Parlamentet har valgt ikke at hæve vægtgrænserne mere end til 44 tons, som desuden alene vil være forbeholdt nulemissionsteknologier som el og brint. For ITD behøver det ikke nødvendigvis være en grænse på de 60 tons, som man har i Skandinavien, men f.eks. 50 tons, så man får udnyttet modulvogntogenes potentiale bedre.

 

“Tyskland har været meget afvisende i forhold til at øge deres vægtgrænse på 40 tons, og med revisionen ser det ud til, at de får lov at fortsætte med deres nuværende vægtgrænse. Men 50 tons vil være et fornuftigt kompromis, som jeg håber politikerne vil se på i den videre proces. Men lige nu ser det desværre ud til, at vi fortsætter med at have forskellige regler for vogntogenes vægtgrænser i de enkelte medlemslande, og det synes jeg er ærgerligt”, fortæller John Agervig Skovrup.

 

Det er ikke alle, der er begejstrede for modulvogntogene, hvilket også kommer til udtryk i den nye politiske aftale. Blandt andet indføres der meget bøvlede og bureaukratiske krav til at starte forsøg med modulvogntog.

 

“Det giver ikke meget mening, at Europa-Parlamentet vil gøre det sværere at benytte modulvogntogene. Det er jo en velkendt teknologi, som samtidig har en række positive effekter på klimaet. Så det burde gøres lettere og ikke sværere at komme i gang med at køre modulvogntog”, lyder vurderingen fra bestyrelsesformanden.

 

Med dagens afstemning har Parlamentet sin position på plads. Det forventes, at Rådet får sin position godkendt, når de europæiske transportministre mødes i starten af juni. Herefter kan trilogforhandlingerne så begynde.

SENESTE ITD NYT
fredag 24. maj 2024

Snart er det sæson for eksamenskørsel

Inden længe fyldes bybilledet endnu engang med studenterhuer og højt humør – og selvfølgelig også eksamenskørsel. Derfor får du her en orientering om de væsentligste regler fra Færdselsstyrelsen, som du skal være opmærksom på, hvis du planlægger at køre eksamenskørsel.

Snart er det sæson for eksamenskørsel >
torsdag 23. maj 2024

Bliv godt klædt på til den kilometerbaserede vejafgift i Danmark

Du kan blive klogere på den kommende kilometerbaserede vejafgift, når vi i løbet af juni holder oplæg fire forskellige steder i landet. Her kan du blandt andet høre om, hvordan systemet kommer til at fungere, samt hvad, hvor og hvordan du skal betale – og så giver vi aftensmad efterfølgende.

Bliv godt klædt på til den kilometerbaserede vejafgift i Danmark >
onsdag 22. maj 2024

Mød ”truckspotteren” Mads fra Hvidding

Han er elleve år og bidt af lastbiler. Flere dage om ugen ”truckspotter” Mads Christensen fra Hvidding sammen med sine venner, og når han bliver gammel nok, drømmer han om en fremtid i førerhuset.

Mød ”truckspotteren” Mads fra Hvidding >