mandag 10. juni 2024 10:30

ITD: Her kan de nye EU-politikere gøre en grøn forskel på den korte bane

Ensartede regler på tværs af landegrænser, mindre bureaukrati og fornuft ved nye regler for dyretransport. Det er blandt ønskerne til de nyvalgte EU-parlamentarikere, skriver Stefan K. Schou i dette debatindlæg.

Vejgodstransporten er grænseoverskridende og står for tæt på 80 procent af godstransporten i EU. Vi støtter derfor, at der er enkelte og fælles regler i EU på en lang række områder, hvor størstedelen af de regelsæt, vi arbejder med i dag, kommer fra Bruxelles.

 

Derfor kan I virkelig være med til at gøre en forskel for en branche, der i den grad er en vigtig spiller for den danske og europæiske økonomi. Vi er en branche, der binder Danmark, men også Europa, sammen via grænseoverskridende transport.

 

Vejgodstransporten er derfor en vigtig brik i bestræbelserne på at gøre EU til en markant spiller i verdensøkonomien.

 

Der er flere emner, som haster på den europæiske vejgodstransport-dagsorden. Når I og kollegerne fra de andre lande trækker i arbejdstøjet og sætter kurs mod Bruxelles er her tre hoved-ønsker til prioritering.

 

Tag de lavthængende frugter

International Transport Danmark (ITD) bakker op om den grønne omstilling og at der skal fokus på den fordel, som vejgodstransporten har fremfor andre former for transport.

 

Grøn omstilling er netop fælles enkelte europæiske regler, der giver branchen mulighed for at udnytte potentialet og blive mere energieffektiv samt reducere transportens klima- og miljøpåvirkning med mere.

 

Jeres forgængere i Europa-Parlamentet tog hul på opgaven med brugen af modulvogntog på tværs af landegrænserne. For at komme videre ad den vej er det helt oplagt eksempelvis at arbejde for en øget vægtgrænse på modulvogntogene, så de kan laste højere vægte.

 

Sæt højden op til 4,35 meter, ensart skiltningen på tværs af landene på modulvogntogene og ensretning af uddannelserne til chaufførerne.

 

Med andre ord er der en række lavthængende gevinster på den korte, grønne bane.

  

Flere ladestandere til el-lastbiler

Lastbilparken skal omstilles til el over tid, og her er det helt afgørende, at der kommer fakta og realisme med til bordet.

 

For det er helt afgørende at have fokus på, at teknologien for mange vognmænd ikke er god nok til at imødekomme deres behov for eksempelvis rækkevidde. Dertil koster en el-lastbil fortsat minimum dobbelt så meget som en almindelig lastbil, der kører på fossile brændstoffer.

 

Vi støtter initiativer, der fremmer udskiftningen på en rentabel og omkostningsbevidst måde.

 

Nok så væsentligt mangler der ladestandere til lastbiler - ikke bare i Danmark, men i alle de europæiske lande.

 

Med andre ord er det tudetosset at investere og sætte sig ind i en el-lastbil lige nu, når den ikke kan blive ladet op. Læg dertil, at der mangler overblik over, hvor ladestanderne er, hvilket gør det til et unødvendigt detektivarbejde at køre gods.

 

Færre bureaukratiske benspænd

Enkelte og ensartede regler, der bliver håndhævet på tværs af landene er vigtige. Det sparer meget bureaukrati for vores medlemmer.

 

Reelt oplever vi dog, at regler netop er bureaukratiske. Det bør der være et særligt fokus fremover i ny lovgivning, så branchen faktisk oplever mindre bureaukrati og regler, der tidssvarende, og ikke gør det administrativt tungt at være vognmand.

 

Tilsvarende er der brug for at få luget ud i benspænd landene imellem.

 

Det vil ikke kun gavne vognmænd, men industrien og os alle. Eksempelvis som vi ser det med Østrigs urimelige ageren med diverse særregler omkring Brenner-motorvejen.

  

Brems nye regler for transport af dyr

Dyrevelfærd skal være i top – men vi skal ikke lave nye regler bare for at lave regler. Derfor skal nye regler være baseret på fakta.

 

For eksempel lægger EU-Kommissionen op til at ændre pladskravene i lastbilerne og reducere transporttiden. Problemet med Kommissionens forslag er bare, at der ikke er evidens for, at ændringerne øger dyrevelfærden.

I stedet er der brug for eksempelvis teknisk bedre løsninger i bilerne samt bedre og mere effektiv håndhævelse af reglerne i hele EU.

 

Vi vil endnu engang ønske jer alle et stort tillykke med valget.

 

Vi ser frem til gode politiske drøftelser og et godt samarbejde de næste fem år, hvor Danmark også har formandskabet i 2025 og der skal lægges vigtige spor til en fremtidig optagelse af Ukraine, hvor vejgodstransport skal tænkes med fra start.

SENESTE ITD NYT
torsdag 11. juli 2024

Nyt administrativt krav for transportvirksomheder

Fra den 1. juli har Skatteministeriet ændret reglerne for, hvem der skal registreres som bruger på køretøjet. Det kan skabe uhensigtsmæssigt administrativt arbejde for transportvirksomhederne.

Nyt administrativt krav for transportvirksomheder >
onsdag 03. juli 2024

Få nu fjernet 11 kilo-reglen for varebilstransport

International Transport Danmark ønsker fair og lige vilkår på transportområdet. Brancheorganisationen opfordrer derfor Christiansborg-politikerne til enten at få ændret eller helt fjernet reglen, der placerer transport med varebiler i en gråzone, hvor chaufførerne konkurrerer med fragt- og vognmænd på ulige vilkår.

Få nu fjernet 11 kilo-reglen for varebilstransport >
tirsdag 02. juli 2024

Ændringer til vejskat er sendt i høring

Fra den 1. januar 2025 træder der en ny kilometerbaseret vejafgift i kraft. Denne var egentlig vedtaget ved lov, men som ITD tidligere har meldt ud, vil der komme et nyt lovforslag med ændringer og præciseringer til det vedtagne. Ændringerne kommer som følge af en politisk aftale om at forhøje dieselafgiften med 50 øre pr. liter, samtidig med at kilometersatsen for vejafgift midlertidigt reduceres.

Ændringer til vejskat er sendt i høring >