Kilometerbaseret vejafgift for lastbiler

Her kan du finde viden om den kilometerbaserede vejafgift, der træder i kraft for lastbiler d. 1. januar 2025. Herfra skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder.

 

Kilometerafgiften inkluderer følgende:

  • Vognmænd skal fra 2025 betale afgifter for at køre på statsveje, dele af det kommunale vejnet og i miljøzoner. Fra 2028 inkluderes resten af Danmarks vejnet, så alle veje er omfattet.
  • Det bliver 50 pct. dyrere at køre i miljøzoner end på det øvrige vejnet.
  • Alle vognmænd skal købe en onboard-unit, der registrerer, hvor mange kilometer lastbilen kører. Køretøjets CO2-emissionsklasse skal ligeledes indregistreres.
  • Kontrol vil foregå via aflæsning af nummerpladen og ved indhentning af data fra on-board-unit’en.

 

Afgiftsstruktur og CO2-emissionsklasser

Satsen for afgiften differentieres efter lastbilernes CO2-udledning i form af de såkaldte CO2-emissionsklasser. Den indledende afgiftsstruktur er gældende for 2025-2027, men fra 2028 øges satserne i forbindelse med udvidelsen af vejnettet.

 

Afgiftsstruktur 2025-2027

Kr./km (2023-niveau) 3,5-12 ton* 12-18 ton 18-32 ton Over 32 ton
Øvrig  Miljøzone Øvrig Miljøzone Øvrig Miljøzone Øvrig Miljøzone
CO2-emissionsklasse 1 0,84 1,25 0,91 1,36 1,02 1,52 1,09 1,64
CO2-emissionsklasse 2 0,74 1,11  0,81  1,22 0,91 1,37 0,99 1,48
CO2-emissionsklasse 3 0,64 0,96 0,71 1,06  0,80 1,21 0,88 1,31
CO2-emissionsklasse 4 0,43  0,65 0,47 0,71 0,53  0,80 0,57 0,86
CO2-emissionsklasse 5 0,16 0,24 0,16 0,24  0,16 0,24 0,16 0,24

 *Satserne for lastbiler mellem 3,5 og 12 ton vil først være gældende fra 1. januar 2027.

 

Afgiftsstruktur 2028 og frem

Kr./km (2023-niveau) 3,5-12 ton 12-18 ton 18-32 ton Over 32 ton
Øvrig  Miljøzone Øvrig Miljøzone Øvrig Miljøzone Øvrig Miljøzone
CO2-emissionsklasse 1 1,04 1,56 1,11 1,67 1,22 1,83 1,30 1,95
CO2-emissionsklasse 2 0,91 1,37 0,99  1,48 1,09 1,63 1,16 1,74
CO2-emissionsklasse 3 0,79 1,18 0,85 1,28 0,95 1,42 1,02 1,53
CO2-emissionsklasse 4 0,54  0,80 0,58 0,87 0,64  0,96 0,67 1,01
CO2-emissionsklasse 5 0,21 0,32 0,21 0,32 0,21 0,32 0,21 0,32

 

Ovenstående skemaer over afgiftsstrukturen viser de fem emissionsklasser, der arbejdes med. Det forventes, at myndighederne udsender en vejledning inden sommerferien, så du ved, hvilken kategori dine køretøjer skal placeres i.

 

Indtil nu ved vi dog følgende: 

  • Emissionsklasserne fastsættes efter de såkaldte CIF-dokumenter (Customer Information File), som kan fås hos din forhandler ved oplysning af stelnummeret på dit køretøj.
  • Motorstyrelsen arbejder på at få data direkte fra bilimportørerne, så oplysningerne bliver tilgængelige digitalt.
  • Alle køretøjer indregistreret før 1.1.2019 placeres i emissionsklasse 1, da der ikke er foretaget vektorberegninger på disse og dermed ikke er udarbejdet et CIF-dokument på dem.
  • Dieselbiler vil som udgangspunkt blive placeret i emissionsklasse 1-2. 
  • Der er for nuværende ikke mange diesellastbiler, der vil kunne komme i emissionsklasse 3, da det vil kræve en forholdsvis stor CO2-reduktion. Men visse producenter forventer, at deres LNG gas-lastbiler kan komme i emissionsklasse 3.
  • Nul-emissionskøretøjer vil kunne placeres i emissionsklasse 5.

 

Det afgiftspligtige vejnet

I tråd med aftalen om den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler lægges der op til en gradvis udvidelse af det afgiftspligtige vejnet. Fra ordningens start i januar 2025 vil vejnettet udgør et mindre vejnet på ca. 10.900 km, mens det i 2028 udvides til at gælde hele det offentlige vejnet på ca. 75.000 km.

 

Nedenstående viser det afgiftspligtige vejnet for 2025-2027 samt det udvidede afgiftspligtige vejnet fra 2028.

 

 

Her på siden kan du løbende holde dig opdateret på, hvad vi skriver om den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os endelig.

 

Du finder hele lovforslaget om den kilometerbaserede vejafgift her.