Kilometerbaseret vejafgift for lastbiler

Her kan du finde viden om den kilometerbaserede vejafgift, der træder i kraft for lastbiler d. 1. januar 2025. Herfra skal lastbiler betale vejafgift efter, hvor meget CO2 de udleder.

 

Kilometerafgiften inkluderer følgende:

  • Vognmænd skal fra 2025 betale afgifter for at køre på statsveje, dele af det kommunale vejnet og i miljøzoner. Fra 2028 inkluderes resten af Danmarks vejnet, så alle veje er omfattet.
  • Det bliver dyrere at køre i miljøzoner. 
  • Kontrol vil foregå via aflæsning af nummerpladen og ved indhentning af data fra on-board-unit’en.

 

Afgiftsstruktur og CO2-emissionsklasser

Satsen for afgiften differentieres efter lastbilernes CO2-udledning i form af de såkaldte CO2-emissionsklasser. Den indledende afgiftsstruktur er gældende for 2025-2027, men fra 2028 forventes satserne øget i forbindelse med udvidelsen af vejnettet.

 

Afgiftsstruktur 2025-2027

Kr./km (2023-niveau) 12.000-17.999 kg 18.000-32.000 kg Over 32.000 kg
Øvrig Miljøzone Øvrig Miljøzone Øvrig Miljøzone
CO2-emissionsklasse 1 1,12 1,68 1,26 1,89 1,35 2,03
CO2-emissionsklasse 2 1,00  1,50 1,13 1,70 1,22 1,83
CO2-emissionsklasse 3 0,88 1,32 1,00 1,50 1,09 1,63
CO2-emissionsklasse 4 0,59 0,88 0,66  0,99 0,71 1,06
CO2-emissionsklasse 5 0,20 0,30  0,20 0,30 0,20 0,30

 Der tages forbehold for fejl og ændringer. Satserne kan ses på https://vejafgifter.dk/nemt-at-betale/ 

 

Det afgiftspligtige vejnet

I tråd med aftalen om den kilometerbaserede vejafgift for lastbiler lægges der op til en gradvis udvidelse af det afgiftspligtige vejnet. Fra ordningens start i januar 2025 vil vejnettet udgør et mindre vejnet på ca. 10.900 km, mens det i 2028 udvides til at gælde hele det offentlige vejnet på ca. 75.000 km.

 

Nedenstående viser det afgiftspligtige vejnet for 2025-2027 samt det udvidede afgiftspligtige vejnet fra 2028.

 

 

 

 

 

Sund & Bælt har udarbejdet en hjemmeside om Vejafgifterne, hvor du kan læse relevant information om afgiften. Hjemmesiden er på dansk og engelsk og vil løbende blive udbygget med flere informationer og sprog, når der kommer nyt om implementeringen: vejafgifter.dk.