Rekruttering og uddannelse

Den danske vejgodstransport- og logistiksektor yder i dag et væsentligt bidrag til Danmarks økonomi og vækst. For at sektoren fortsat kan bidrage til dette og for at aktørerne stadig kan udvikle sektoren parallelt med udviklingen i et kraftigt, konkurrenceudsat marked, kræver det, at virksomhederne fortsat kan rekruttere det nødvendige antal kvalificerede medarbejdere, hvad enten det er arbejdsløse, udenlandsk arbejdskraft eller arbejdstagere overført fra andre fag.

 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft i Danmark er en reel udfordring i den danske transport- og logistikbranche. Manglen skyldes i høj grad, at branchen står over for et markant generationsskifte, som i disse år tager til ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

 

For at vi skal kunne tiltrække nye ansatte til branchen, handler det om at belyse og udbygge mulighederne i branchen – og udbygge mulighederne for at rekruttere til branchen. Skal transport- og logistikbranchen stå stærkt i den internationale konkurrence, er det vigtigt, at uddannelsessystemet er tilpasset markedets behov. Det gælder fra Folkeskolen og frem til de videregående uddannelser. Ligesom det er vigtigt, at virksomhederne nemt kan rekruttere arbejdskraft både fra Danmark og udenlandsk arbejdskraft.

 

ITD skønner, at branchen inden for ti år vil opleve en massiv mangel kvalificerede medarbejdere i den danske transport- og logistiksektor.

 

Der bør derfor ydes en særlig indsats på dette område såvel fra politisk hold som fra branchens egne rækker. ITD har en ambition om at udvikle transport- og logistikuddannelserne, så de også kan bidrage til kvalificerede medarbejdere, der kan håndtere avanceret it og data. Uddannelser som skal give attraktive videreuddannelses- og karrieremuligheder inden for den danske vejgodstransport- og logistikbranche. Den hastige teknologiske udvikling inden for branchen byder på mange spændende jobs på alle uddannelsesniveauer. Lige fra ufaglærte til personer med en videregående uddannelse.  

 

ITD arbejder for, at:

 

- transport- og logistikuddannelserne bliver styrket på alle niveauer.

- mulighederne for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft blandt flygtninge og personer uden for

  arbejdsstyrken bliver styrket.

- virksomhederne nemmere kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Herunder gennem reglerne om

  arbejdsudlejebeskatning og beskatning af udenlandske arbejdstagere.

 

Se mere under fanebladet for ITD Arbejdsmarked eller Kurser.