Lastsikringsberegner

Beregn hvorledes du skal lastsikre dit gods med ITD's lastsikringsberegner.

Last

Surringsgrej

Friktion

Opbygningens styrke (blokering)

Transportformer (kombineret trafik)

Resultat

Surringer:
Kræfter der skal sikres
Kørselsretning
0
- kræfter der optages af egenfriktion
0
- kræfter der optages af blokering:
0
Rest der skal sikres ved surring:
0
Mod kørselsretning:
0
- kræfter der optages af egenfriktion:
0
- kræfter der optages af blokering:
0
Rest der skal sikres ved surring:
0
I sideretninger:
0
- kræfter der optages af egenfriktion:
0
- kræfter der optages af blokering:
0
Rest der skal sikres ved surring:
0
Grundlæggende data
Accelerationskoefficient i kørselsretning - cx:
1
Accelerationskoefficient mod kørselsretning - cx:
1
Accelerationskoefficient i sideretninger - cy:
0,8
Accelerationskoefficient lodret - cz:
1
Tyngdeacceleration - g (N):
9.81
K-faktor:
2
Transportform   cx,y (horisontal) cz (vertikal)
Vej kørselsretning
Vej mod kørselsretning
Vej sideretninger
Bane kørselsretning
Bane mod kørselsretning
Bane sideretninger
Sea A kørselsretning
Sea A mod kørselsretning
Sea A sideretninger
Sea B kørselsretning
Sea B mod kørselsretning
Sea B sideretninger
Sea C kørselsretning
Sea C mod kørselsretning
Sea C sideretninger

ITD Lastsikrings Beregner er et vejledende beregningsværkstøj der baserer sig på nyeste version af den europæiske lastsikrings-standard – EN 12195-1:2010.

Ansvarsfraskrivelse:
"Beregninger foretaget med ITD Lastsikrings Beregner er alene vejledende og tiltænkt anvendt som inspiration eller udgangspunkt ved indgåelse af transportaftale/udarbejdelse af læsseanvisninger. Brugere heraf gøres udtrykkelig opmærksom på, at der alene er tale om en standardvejledning. ITD indestår på ingen måde for indholdet eller beregninger foretaget med ITD Lastsikrings Beregner, herunder hverken for deres fuldstændighed eller nøjagtighed. Beregningerne er lavet ud fra forudsatte variabler indgivet af brugeren, og ITD kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for skader eller tab af nogen art, der måtte opstå som følge af handlinger foretaget under anvendelse af eller i tillid til ITD Lastsikrings Beregner. Endvidere er ITD på ingen måde ansvarlig for rigtigheden af de af brugerne angivne værdier eller variabler, der danner grundlag for beregningerne. Denne ansvarsfraskrivelse, resultatet af beregningen og evt. udskrifter reguleres udelukkende af dansk ret uden hensyntagen til international privatret. Enhver tvist, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting."