fredag 18. maj 2018 10:20

Ny vejledning om særtransporter løser ikke alle problemer

Den nye vejledning om særtransporter fra Færdselsstyrelsen præciserer reglerne for både de tilladelsesfrie og tilladelseskrævende særtransporter, men ifølge ITD er arbejdet ikke færdigt endnu.

ITD indledte i marts en dialog med Rigspolitiet og Færdselsstyrelsen om en ny skærpet tolkning af særtransportbekendtgørelsen, som vil betyde flere tusinde ekstra særtransportvogntog på de danske veje. ITD påpegede, at den nye fortolkning er helt skæv – og at den vil skabe store trængselsproblemer på vejnettet. Usikkerheden handlede især om anvendelsen af specialkøretøjer, der kan skråtstille eller transportere godset på højkant kontra transport af flere stykker liggende gods.

 

Færdselsstyrelsen har på den baggrund udarbejdet en ny vejledning om særtransporter. Formålet er at præcisere en del af indholdet i bekendtgørelsen om særtransport for at skabe en ens og klar forståelse af regler og betingelser.

 

- Det glæder os, at Færdselsstyrelsen har tilkendegivet, at det er deres intention at føre situationen omkring særtransporterne tilbage til status quo. Det er i den nye vejledning stort set lykkedes for de tilladelseskrævende transporter. På det tilladelsesfrie område er vi dog langt fra i mål. Som teksten i vejledningen står nu, vil det fortsat betyde mangedobling af antallet af særtransporter, og en lang række transporter vil slet ikke kunne gennemføres grundet mangel på specialkøretøjer, vurderer Jørn-Henrik Carstens, chefkonsulent hos ITD.

 

Den nye vejledning beskriver blandt andet, at vognmanden skal vurdere, om godset kan transporteres oprejst eller skråtstillet, så det i mindst muligt omfang overskrider bestemmelserne for højde, bredde og længde i dimensionsbekendtgørelsen. Den formulering skaber en usikker retstilstand, da den ikke giver konkrete svar på, hvad der skal lægges til grund for vurderingen.

 

- Vi er helt indforståede med, at Færdselsstyrelsen er gået så langt, som de vurderer, at det er muligt i forbindelse med en vejledning. De gør også selv opmærksom på, at de resterende udfordringer skal løses ved en revision af særtransportbekendtgørelsen. Vi kvitterer derfor for, at Færdselsstyrelsen har indkaldt organisationerne til et nyt møde i starten af juni 2018. Her vil vi orientere om branchens behov, så det kan indgå i planlægningen af, hvordan bekendtgørelsen bør ændres, siger Jørn-Henrik Carstens.

 

Vejledningen kan læses på dette link:         

SENESTE ITD NYT
fredag 24. januar 2020

Holland indfører regler for udstationering

Fra 1. marts 2020 indfører Holland nye regler om udstationering. De nye regler gælder også på transportområdet, både for cabotage, men også international transport. Transit samt transport af passagerer er dog undtaget.

Holland indfører regler for udstationering >
fredag 24. januar 2020

ITD inviterer til orienteringsmøde om politisk aftale for vejtransport

Ønsker du at blive klogere på den nye aftale om vejtransport, som regeringen og et politisk flertal præsenterede for nylig, så har du muligheden, når ITD holder et orienteringsmøde om aftalen for sine medlemmer onsdag den 29. januar 2020 fra klokken 17 til 18.30 på Hotel Trinity i Fredericia.

ITD inviterer til orienteringsmøde om politisk aftale for vejtransport >
tirsdag 21. januar 2020

Få styr på lastsikring

ITD holder det næste lastsikringskursus i Padborg torsdag den 16. april 2020 klokken 10-12.

Få styr på lastsikring >