fredag 18. maj 2018 10:20

Ny vejledning om særtransporter løser ikke alle problemer

Den nye vejledning om særtransporter fra Færdselsstyrelsen præciserer reglerne for både de tilladelsesfrie og tilladelseskrævende særtransporter, men ifølge ITD er arbejdet ikke færdigt endnu.

ITD indledte i marts en dialog med Rigspolitiet og Færdselsstyrelsen om en ny skærpet tolkning af særtransportbekendtgørelsen, som vil betyde flere tusinde ekstra særtransportvogntog på de danske veje. ITD påpegede, at den nye fortolkning er helt skæv – og at den vil skabe store trængselsproblemer på vejnettet. Usikkerheden handlede især om anvendelsen af specialkøretøjer, der kan skråtstille eller transportere godset på højkant kontra transport af flere stykker liggende gods.

 

Færdselsstyrelsen har på den baggrund udarbejdet en ny vejledning om særtransporter. Formålet er at præcisere en del af indholdet i bekendtgørelsen om særtransport for at skabe en ens og klar forståelse af regler og betingelser.

 

- Det glæder os, at Færdselsstyrelsen har tilkendegivet, at det er deres intention at føre situationen omkring særtransporterne tilbage til status quo. Det er i den nye vejledning stort set lykkedes for de tilladelseskrævende transporter. På det tilladelsesfrie område er vi dog langt fra i mål. Som teksten i vejledningen står nu, vil det fortsat betyde mangedobling af antallet af særtransporter, og en lang række transporter vil slet ikke kunne gennemføres grundet mangel på specialkøretøjer, vurderer Jørn-Henrik Carstens, chefkonsulent hos ITD.

 

Den nye vejledning beskriver blandt andet, at vognmanden skal vurdere, om godset kan transporteres oprejst eller skråtstillet, så det i mindst muligt omfang overskrider bestemmelserne for højde, bredde og længde i dimensionsbekendtgørelsen. Den formulering skaber en usikker retstilstand, da den ikke giver konkrete svar på, hvad der skal lægges til grund for vurderingen.

 

- Vi er helt indforståede med, at Færdselsstyrelsen er gået så langt, som de vurderer, at det er muligt i forbindelse med en vejledning. De gør også selv opmærksom på, at de resterende udfordringer skal løses ved en revision af særtransportbekendtgørelsen. Vi kvitterer derfor for, at Færdselsstyrelsen har indkaldt organisationerne til et nyt møde i starten af juni 2018. Her vil vi orientere om branchens behov, så det kan indgå i planlægningen af, hvordan bekendtgørelsen bør ændres, siger Jørn-Henrik Carstens.

 

Vejledningen kan læses på dette link:         

SENESTE ITD NYT
mandag 19. oktober 2020

Driftsprocedurer og beredskabsplan ved transport af levende dyr

Fødevarestyrelsen har ekstra fokus på transportvirksomhedens driftsprocedurer og beredskabsplan, når der søges om autorisation af transportvirksomheder, der transporterer levende dyr.

Driftsprocedurer og beredskabsplan ved transport af levende dyr >
fredag 16. oktober 2020

Miljøkrav på A12 i Østrig skærpes fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 skærpes miljøkravene på A12, Inntal motorvejen i Østrig. Efter denne dato skal lastbiler i transit som minimum opfylde Euro VI normen, der tilmed bliver omfattet af kørselsforbud i aften- og nattetimerne. Lastbiler med læsse- og losseopgaver i og omkring A12 skal som minimum leve op til Euro V normen. Euronormen skal fremgå af et miljømærke i forruden.

Miljøkrav på A12 i Østrig skærpes fra 1. januar 2021 >
torsdag 15. oktober 2020

Positivt nyt omkring sagsbehandlingstiden for særtransporttilladelser

Færdselsstyrelsen har i dag udsendt vejledning i forbindelse med udstedelse af særtransporttilladelser. Vejledningen retter sig primært mod politiets særtransportkontorer. Den peger meget i retning af den tidligere anvendte praksis og vil hurtigt kunne markant reducere sagsbehandlingstiden på udstedelse af særtransporttilladelser.

Positivt nyt omkring sagsbehandlingstiden for særtransporttilladelser >