torsdag 10. oktober 2019 07:01

Vejen er Årets Transportkommune

Vejen Kommune kan kalde sig Årets Transportkommune i Danmark 2019. Vejen modtog kåringen på ITD’s medlemsmøde onsdag den 9. oktober 2019. Med kåringen af Årets Transportkommune fejrer ITD de kommuner, der gør en ekstra indsats for at sikre en god og smidig vejgodstransport lokalt og dermed er med til at skabe vækst og velstand i hele landet.

Det er lastbilerne, der bringer mælken ud til supermarkederne, transporterer vindmøller fra fabrikken til havnen og henter vores skrald på villavejene. Lastbilerne er med andre ord med til at holde Danmark kørende. Gode og smidige vilkår for vejgodstransporten er derfor et vigtigt fundament for vækst og arbejdspladser både lokalt og nationalt.

ITD vil gerne fejre de kommuner, der gør en ekstra indsats for at skabe gode lokale rammer for vejgodstrafikken. Derfor har organisationen fået gennemført en undersøgelsen af kommunernes indsats for vejgodstransporten.

På baggrund af undersøgelsen kan Vejen Kommune kalde sig Årets Transportkommune i Danmark og i Region Syddanmark. ITD’s formand, Christian Sørensen Madsen, siger i forbindelse med kåringen.

- Vi er rigtig glade for at kunne kåre Vejen som Året Transportkommune. Lastbilerne udgør en vigtig livsnerve for vores samfund og er med til at skabe vækst og velstand i hele landet. Derfor er det vigtigt, at kommunerne tænker vejgodstransporten ind i deres trafikplanlægning, da det sikrer bedre mobilitet og en højere trafiksikkerhed. Og det gør man virkelig i Vejen Kommune, der scorer højt på alle parametre i vores måling og derfor fremstår som en meget transportvenlig kommune. 
       

Stolt borgmester
Vejen Kommune scorede blandt andet højt i undersøgelsen, fordi de har gjort en ekstra indsats for at skabe gode forhold og faciliteter for den tunge trafik på det lokale vejnet. Blandt andet har Vejen gjort plads til modulvogntog på udvalgte strækninger og skabt gode parkeringsfaciliteter for chauffører. Samtidig er der gjort en særlig indsats for at skabe gode og sikre tilkørselsforhold til kommunens erhvervsområder, og i det hele taget udmærker Vejen Kommune sig ved at indtænke den tunge transport i planlægningen af den samlede mobilitetsplanlægning i kommunen.

Egon Fræhr, borgmester i Vejen Kommune, er både glad og stolt over kåringen.

- Vi har gennem mange år aktivt prioriteret at skabe gode forhold for vejgodstransporten i Vejen, fordi ordentlige tilkørselsforhold for lastbiler er vigtigt for hele erhvervsudviklingen i kommunen. Derfor er jeg også særlig glad for, at prisen blandt andet blev givet for de store investeringer, vi har gjort for at forbedre til- og afkørselsforhold til motorvej E20, som er livsnerven for meget af erhvervslivet i kommunen, siger Egon Fræhr.

Kåringen er baseret på en undersøgelse, som er gennemført af analysebureauet IRIS Group, der trækker på både statistiske data fra offentlige myndigheder og institutioner samt en spørgeskemaundersøgelse, som er udsendt til kommunerne.   

Undersøgelsen vurderer blandt andet investeringer i det lokale vejnet, lokale faciliteter til for eksempel lastbilparkering, grønne tiltag på transportområdet, politiske initiativer af og for regulering af vejgodstransporten samt udlicitering og udbud af transportopgaver.

En inspiration for andre kommuner
ITD håber, at man ved at fejre de kommuner, der gør en ekstra indsats for vejgodstransporten, kan motivere og inspirere andre kommuner til at prioritere gode vilkår for vejgodstransporten lokalt, for stærke og sikre rammevilkår for lastbilerne lokalt er fundamentet for vækst og velstand både lokalt og nationalt.     

- Ved at udvikle og prioritere vejgodstrafikken kan landets kommuner få forløst de mobilitets- og velfærdsfordele, der er ved en velfungerende vejtrafik. Vi håber derfor på, at en kommune som Vejen kan inspirere andre kommuner til at sætte gode vilkår for vejgodstransporten på dagsordenen ude i lokalområderne. Det skaber både bedre trafiksikkerhed og mere vækst, siger Christian Sørensen Madsen.

- For selv om en del kommuner gør en god indsats for vores erhverv, så er der generelt stadig noget at arbejde med. Blandt andet har de fleste kommuner ikke tilstrækkeligt med rastepladser og faciliteter, så vi håber, at målingen kan være med til at sikre en fremdrift i kommunernes prioritering af vilkår for vejgodstransporten, siger formanden.  

Den samlede rapport og tabel kan findes her:

www.aaretstransportkommune.dk

Årets Transportkommune: Landsvinder og regionsvindere


Region

Vinderkommune

Region Syddanmark

Vejen Kommune (landsvinder)

Region Midtjylland 

Horsens Kommune

Region Nordjylland

Thisted Kommune

Region Hovedstaden

Høje-Taastrup

Region Sjælland

Roskilde

 

Om undersøgelsen bag kåringen af Årets Transportkommune
Rangeringen af kommunerne på vejgodstransportområdet er foretaget af analysebureauet og konsulentvirksomheden IRIS Group og er baseret på statistisk data indsamlet fra offentlige myndigheder og institutioner samt en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til kommunerne.

Undersøgelsen består af fire områder: Investeringer i det lokale vejnet, Faciliteter og Kapacitet – herunder parkering, rastepladser, veje til modulvogntog, grønne tiltag, regulering af parkering og adgang til erhvervsområder, Udlicitering og udbud samt regler, regulering og politik.

Der er indsamlet statistisk data fra landets kommuner, og 66 kommuner har besvaret spørgeskemaundersøgelsen helt eller delvist.

SENESTE ITD NYT
tirsdag 26. maj 2020

Retningslinjer for nødvendige erhvervsrejser ændres

For at gøre det lettere for danske virksomheder trygt at foretage erhvervsrejser har Udenrigsministeriet lavet en række retningslinjer og konkrete rejseråd, så der på sundhedsmæssig forsvarlig måde kan blive åbnet op for at foretage nødvendige erhvervsrejser til og fra udlandet.

Retningslinjer for nødvendige erhvervsrejser ændres >
tirsdag 26. maj 2020

Indsatsen for dansk eksport og arbejdspladser styrkes

Udenrigsministeriet har netop lanceret en række nye initiativer, der skal sikre danske virksomheder hjælp til at genoprette eksporten i takt med, at verden åbner op. Der er blandt andet afsat 225 mio. kr. til en øget indsats for eksport- og investeringsfremme i 2020 og 2021, Udenrigsministeriets rådgivning bliver billigere, og der er oprettet en ny hotline, der skal hjælpe virksomhederne med råd og vejledning.

Indsatsen for dansk eksport og arbejdspladser styrkes >
mandag 25. maj 2020

Nyt banebrydende brintprojekt kan være CO2-løsningen for lastbilerne

Et visionært samarbejde mellem blandt andet DSV, Ørsted, Mærsk, DFDS, SAS og Københavns Lufthavn kan betyde, at lastbiler inden for det næste årti kan blive forsynet med flydende grøn brint fra en fabrik ved København. Det kan være løsningen på den tunge vejtransports CO2-udfordring, siger Carina Christensen, adm. direktør i ITD, Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport.

Nyt banebrydende brintprojekt kan være CO2-løsningen for lastbilerne >