lørdag 24. oktober 2020 16:36

Christian S. Madsen fortsætter som formand for ITD

Bestyrelsen i ITD har konstitueret sig efter ITD’s generalforsamling 2020, og Christian S. Madsen er genudpeget som formand for ITD. På generalforsamlingen var der også genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Niels Juel Nielsen, John Agervig Skovrup og Lars Jørgen Skov, mens der var nyvalg til Jørn Skov.

På billedet ses fra venstre mod højre: Ib Andersen, Ole Velbæk, Christian S. Madsen (formand), Lars Jørgen Skov, John A. Skovrup, Niels Juel Nielsen (næstformand), Jørn Skov.

 

Christian S. Madsen fortsætter som formand for ITD, og Niels Juel Nielsen fortsætter som næstformand. Det står klart efter et konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af dagens generalforsamling i ITD.

 

På ITD’s generalforsamling 2020 i Messe C i Fredericia lørdag den 24. oktober 2020 var der valg af bestyrelsesmedlemmer. Der var genvalg til Niels Juel Nielsen, John Agervig Skovrup og Lars Jørgen Skov samt nyvalg til Jørn Skov. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år.

 

Dermed består bestyrelsen det kommende år af formand Christian S. Madsen, næstformand Niels Juel Nielsen, Jørn Skov, Lars Jørgen Skov, John Agervig Skovrup, Ib Andersen og Ole Velbæk.

 

Det betyder samtidig et farvel og stor tak for indsatsen til Poul Henrik Schou efter 4 perioder i bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen valgte også tre suppleanter til bestyrelsen. Der var genvalg til Birger Nielsen, René Spuur Hansen og Jens Aage Daugaard. Suppleanter til ITD’s bestyrelse vælges for et år ad gangen.

SENESTE ITD NYT
fredag 20. november 2020

Tysk maut ikke i overensstemmelse med EU-reglerne

EU-domstolen har den 28. oktober 2020 afgjort, at beregningen af den tyske vejskat for tunge køretøjer ikke er i overensstemmelse med EU-reglerne. Ifølge EU-reglerne er det kun tilladt at medregne omkostninger til infrastruktur i maut-beløbet, men den tyske vejskat indeholder også omkostninger til færdselspolitiet.

Tysk maut ikke i overensstemmelse med EU-reglerne >
torsdag 19. november 2020

Lempelse af restriktioner i nordjyske kommuner

Sundhedsmyndighedernes anbefaling af lempelser sker på baggrund af nyeste data for smittespredning og sekventering af positive prøver. Regeringen har valgt at følge anbefalingen og har derfor lempet langt de fleste af restriktionerne i kommunerne Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Brønderslev, Hjørring og Læsø. For godstransport betyder det, at der fra den 19. november 2020 ikke længere vil være begrænsninger for trafik ind og ud af området, som de berørte kommuner dækker.

Lempelse af restriktioner i nordjyske kommuner >
onsdag 18. november 2020

ITD’s magasin 05 – 2020

Læs magasinet online

ITD’s magasin 05 – 2020 >