tirsdag 30. juni 2020 08:45

Ny kontrolaftale tager ikke stilling til ansvarsfordeling ved dyretransporter

Et bredt flertal i Folketinget har netop indgået en ny aftale, der styrker kontrollen med dyretransporter på de danske veje. ITD bakker op om en forbedret kontrol. Foreningen lægger vægt på, at virksomheder, der ikke overholder reglerne ved transport af levende dyr, fremover kontrolleres hyppigere end i dag. ITD er dog samtidig kritisk overfor, at aftalen ikke ændrer afgørende på ansvarsfordelingen mellem transportør og landmand.

En ny aftale skal forbedre kontrollen med dyretransporter, så man kan komme overtrædelser af reglerne til livs på en mere effektiv og målrettet måde end nu.


 

ITD bakker op om det mere risikobaserede og datadrevne kontrolkoncept for dyretransporterne, som gør det muligt eksempelvis at gå målrettet efter de aktører, der gentagne gange har overtrådt reglerne.

 

 

- Det er positivt, at aftalen lægger på til at bruge data, så man på den baggrund kan identificere de steder, hvor en kontrolindsats gør den største forskel. Alle er interesserede i, at de brodne kar, der måtte være, bliver fundet og sanktioneret, siger chefkonsulent i ITD, Anders Jessen.

 

 

ITD er til gengæld modstander af, at man med aftalen fortsat som udgangspunkt gør transportøren – altså den enkelte vognmand og chauffør – ansvarlig for dyrenes generelle tilstand.

 

 

- Vores medlemmer og chauffører er ikke uddannede dyrlæger, så det er urimeligt at pålægge dem at føre dyrlæge-kontrol. Det må primært være producentens ansvar, at dyrene er i forsvarlig stand til at blive transporteret. Det skal så til gengæld ske under overholdelse af alle de regler, der tilknytter sig selve lastbilen, siger Anders Jessen, der beklager, at der ikke blev truffet beslutning om at ændre ansvarsfordelingen i den politiske aftale.Vognmand og chauffør vil derfor også fremover have et stort ansvar for afgørelsen af, om et dyr er transportegnet eller ej. Han sidestiller ansvarsforskubbelsen til transporten med andre områder, hvor det heller ikke vil give mening at lade transportøren være ansvarlig:

 

 

- Transportøren har naturligvis ansvaret for, at lastbilen overholder de regler, der gælder for køretøjet inden for den specifikke transportkategori. Men det kan som udgangspunkt ikke være transportørens ansvar, at de varer, der bliver transporteret, er i orden. Det er jo heller ikke vognmandens ansvar, at mælken ikke er fordærvet, eller om der er stavefejl i tryksager, som han transporterer, siger Anders Jessen.

 

 

De nye kontrolregler træder i kraft den 1. oktober 2020.

SENESTE ITD NYT
fredag 03. juli 2020

Vognmænd med individuelt opbyggede køretøjer skal høres

Efter et grundigt udvalgsarbejde i Folketingets Transportudvalg, hvor politikerne skal have ros for at lytte til branchen, er det lykkedes at få de værste tidsler ud af L 151, forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. Loven er en implementering af EU-forordning 2018/858. Det var særligt den del, der omhandler specialopbyggede køretøjer, der voldte problemer for opbyggerbranchen og de vognmænd, der har brug for køretøjer, der kræver specielle opbygninger og tilpasninger.

Vognmænd med individuelt opbyggede køretøjer skal høres >
torsdag 02. juli 2020

ITD stiller sig i spidsen for digitaliseringen af dansk vejgodstransport

I tæt samarbejde med det anerkendte Alexandra Institut etablerer ITD et internationalt videncenter og stærkt udviklingsmiljø, der sætter turbo på den digitale omstilling af den danske vejgodstransport. Centret, der får navnet ITD Logtech Hub og placeres i IT-Byen i Aarhus, vil bistå danske vejgodstransportvirksomheder i at favne ny teknologi og udvikle nye, digitale forretningsmodeller.

ITD stiller sig i spidsen for digitaliseringen af dansk vejgodstransport >
torsdag 02. juli 2020

ITD's magasin 03 - 2020

Læs magasinet online

ITD's magasin 03 - 2020 >