torsdag 06. februar 2020 16:50

Transportvirksomheder er fortsat underlagt urimelige regler for dyretransport

En ny dansk dyrevelfærdslov er torsdag den 6. februar 2020 vedtaget af Folketinget med 107 stemmer for og ingen imod. ITD har sammen med medlemsvirksomheder og andre samarbejdspartnere i lang tid arbejdet på at få ændret elementer i den nye lov, da lovens kontrolprincip over for virksomheder, der transporterer mange dyr, og som har mange lastbiler ude at køre, giver en urimelig forskelsbehandling mellem store og små virksomheder. Til gengæld hilser ITD det velkomment, at den såkaldte klippekortordning nu ophæves.

Danmark har netop fået en justeret lov om dyr og dyrevelfærd, hvis overordnede formål er at sikre en høj dyrevelfærd på alle områder. ITD er naturligvis enig i dette formål, for dyr skal altid behandles ordentligt. Men desværre giver den nye lov imidlertid stadig transportvirksomhederne urimelige regler. Det gælder for eksempel kontrolprincippet over for virksomheder, der transporterer mange dyr, og som har mange lastbiler ude at køre, for der sker en urimelig forskelsbehandling mellem store og små virksomheder. Eventuelle sanktioneringer bør efter ITD’s opfattelse alene foretages under hensyntagen til proportionalitet i forhold til transportvirksomhedens antal transporterede dyr og ansatte chauffører.

 

Også vognmandens ansvar bør lempes, da vognmandens primære ansvar må være efterlevelse af gældende lovgivning for grisebilernes funktionalitet, arealkrav, uddannelse af chauffører med videre. Landmanden har derimod de bedste forudsætninger for kendskab til skjulte skader på slagtegrisene og en foretagelse af en transportegnethedsvurdering under ideelle arbejdsbetingelser i forbindelse med klargøring af slagtegrise til udlevering.

– Princippet om den såkaldte ”eskalerende myndighedsudøvelse” over for dyretransportører er ikke rimelig, fordi procentandelen af ikke-transportegnede dyr i en stor virksomhed typisk er ekstremt lavt. Vi taler om tusindedel promille, hvor embedsdyrlægen anmelder en gris på slagteriet, og anvendelsen af politisigtelser er derfor ude af proportion, når virksomheden i øvrigt arbejder seriøst med dyrevelfærd, siger Anders Jessen, chefkonsulent i ITD, der tilføjer, at sigtelserne derudover giver en årelang proces efterfølgende, hvor domstolene skal vurdere uagtsomhed og bevis.


ITD har sammen med medlemsvirksomheder og andre samarbejdspartnere gennem lovgivningsprocessen været i dialog med flere medlemmer af Folketingets fødevareudvalg for at få ændret sanktioneringen, så der tages hensyn hertil, også fordi der fortsat eksisterer mange problemer omkring reglerne på dyretransportområdet. Det gælder for eksempel mangler og fejl ved GPS-registreringerne, ofte forekommende fejl i Eksportportalen, flere år gamle Logbogs-sager, der pludselig tages op af Fødevarestyrelsen, uklarhed om definition af virksomheder, der betegnes som ”brodne kar” – og meget andet.

– I samarbejde med vores medlemsvirksomheder, der kører med dyr, vil ITD gå i en fortsat dialog med politikere og Fødevarestyrelsen for at få indført mere rimelige regler for dyretransportørerne, fortæller Anders Jessen.

 

Klippekort afskaffet

Den nye lov betyder også, at den såkaldte klippekortordning ophæves, hvilket ITD hilser velkomment. Klippekortordningen betød, at en chauffør mistede retten til at køre med dyr efter et vist antal overtrædelser af reglerne, herunder om dyrs transportegnethed.

I forbindelse med lovarbejdet har ITD især argumenteret for, at dyretransportchauffører alene sanktioneres ved grove overtrædelser, som han/hun kan gøres personligt ansvarlig for.  Som udgangspunkt bør chauffør og vognmand ikke sanktioneres i sager om ikke-transportegnede dyr, idet det først og fremmest må være landmanden, der har opdrættet dyret, som har den bedste mulighed for at bedømme, om det er transportegnet eller ej.

SENESTE ITD NYT
fredag 28. februar 2020

ITD's magasin 01 - 2020

Læs magasinet online

ITD's magasin 01 - 2020 >
fredag 28. februar 2020

Nyt om udstationering i Holland

Den årlige anmeldelse af chaufførerne, der udfører cabotagekørsel og international transport i Holland, er nu på plads. Den hollandske hjemmeside vil blive tilrettet, så det er muligt at foretage en anmeldelse uden en hollandsk adresse, og hvor chaufføren kan stå som kontaktperson. Man kan vente med at lave anmeldelser, til hjemmesiden er blevet tilrettet.

Nyt om udstationering i Holland >
fredag 28. februar 2020

Mindre snak. Mere handling.

Christian Sørensen Madsen, bestyrelsesformand for ITD, vil hver måned gennem UDSYN fra formanden give et indblik i sine tanker og overvejelser for at skabe et nyt syn på branchen samt udvikle og understøtte en respekteret og stærk dansk vejgodstransportbranche. Velkommen til første udgave af formandens nye månedshilsen.

Mindre snak. Mere handling. >