torsdag 10. september 2020 10:55

Tung sagsbehandling af hastende særtransporter skal lettes

Lange sagsbehandlingstider på udstedelse af særtransporttilladelser skader vognmænd, der misser transportopgaver, mens de venter på myndighedernes ofte unødvendigt omfattende høring af kommuner. Det må stoppes, mener ITD, der i begyndelsen af september rettede henvendelse til Midt- og Vestsjællands Politi og Kommunernes Landsforening med forslag om forenklet høringsproces. ITD går nu videre til ministeren med sagen.

Branchen har i mange år været glade for den sagsbehandlingstid og fleksibilitet, der har været udvist i forbindelse med hasteopgaver med særtransporter. Det har fungeret smidigt og effektivt og været til stor gavn for industri, byggeri og transport. Men de seneste måneder er der sket en markant forværring af sagsbehandlingstiden hos særtransportkontor Øst i Greve, dels på grund af manglende ressourcer dels på grund af omfattende høringer af kommuner.

 

Det får nu ITD til at tage sagen videre fra de direkte berørte myndigheder til Transportministeren.

 

- Det er selvfølgelig ikke acceptabelt, at vognmænd skal vente så længe på godkendelsen, at de går glip af opgaven. Det har der desværre været flere eksempler på, og derfor retter vi nu henvendelse til ministeren, så vi kan komme tilbage til den kortere sagsbehandlingstid og derved forhindre at forlængelsen af sagsbehandlingstiden spreder sig til særtransportkontoret i vest, siger Steffen Johannsen, der er chefkonsulent i ITD.

 

En medvirkende årsag til de markant forlængede sagsbehandlingstider er, at særtransportkontoret i Greve oplever markant længere høringssvar fra kommunerne i forbindelse med rutehøringer. Sammen med ressourcemangel fører det til en uheldig og konkurrenceforvridende situation for de særtransportører, hvis virksomhed er placeret øst for Lillebælt og dermed er ramt af forsinkelserne, mens virksomheder i vest fortsat oplever acceptable sagsbehandlingstider og dermed opnår fordele ved bud på opgaver.

 

Derfor haster det med at få gjort noget ved problemet både ressourcemæssigt og med forenkling af processen;

 

- ITD vil på det kraftigste anmode om, at der prioriteres tilstrækkelige ressourcer til særtransportkontoret i Greve, så de igen leverer tilladelser på nogenlunde samme tid, som særtransportkontoret i Padborg. Herved vil der igen være fair og lige konkurrence for alle landets særtransportører, uanset adresse, siger Steffen Johannsen.

 

Samtidig foreslår ITD en forenkling af høringsprocessen mellem særtransportkontoret og kommuner:

 

- For at forenkle høringsprocessen og reducere den samlede sagsbehandlingstid markant, bør særtransportkontoret snarest gå i dialog med kommunerne for at indhente en generel bemyndigelse til, at særtransportkontorerne ikke behøver at forhøre sig hos kommunerne igen og igen, hvis tilladelsen drejer sig om dimensioner og vægt, der allerede tidligere har været vurderet. I vores henvendelser er vi kommet med forslag til konkrete dimensioner, som vi mener, man uden problemer ville kunne godkende uden gentagen inddragelse af kommunerne. Det vil i den grad effektivisere arbejdsgangene og afhjælpe problemet her og nu, siger Steffen Johannsen.

SENESTE ITD NYT
mandag 21. september 2020

Indberetning af indefrosne feriepenge

Den nye ferielov er trådt i kraft den 1. september 2020. Ifølge den nye lov skal ferie, der er optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 indberettes til Lønmodtagernes feriemidler senest den 31. december 2020.

Indberetning af indefrosne feriepenge >
mandag 21. september 2020

Regeringens tøven med infrastrukturplan koster dyrt

Ny opgørelse fra Vejdirektoratet fastslår, at vi på hverdage spilder 360.000 timer i trafikken. Det svarer til næsten 10.000 års spildtid og et samfundsøkonomisk tab på 26 milliarder kroner hvert år. Det er på høje tid, at politikerne får sat gang i forhandlingerne om en infrastrukturplan, der kan afhjælpe problemerne, der hvor de er størst, mener ITD.

Regeringens tøven med infrastrukturplan koster dyrt >
fredag 18. september 2020

Akut behov for flere rastepladser

25-timers reglen er langt fra nok til at løse den store mangel på rastepladser i Danmark. Der er behov for markant udvidelse af kapaciteten, så chauffører får reel mulighed for at overholde de lovpligtige hvil.

Akut behov for flere rastepladser >