torsdag 24. juni 2021 15:20

Godkendelse af ITD Arbejdsgiver-overenskomst sikrer valgfrihed

Færdselsstyrelsen har godkendt ITD Arbejdsgivers overenskomst med Kristelig Fagforening. Dermed er der taget et vigtigt skridt mod fuld foreningsfrihed også på arbejdsgiversiden, så medarbejdere i transportbranchen kan tilbydes tidssvarende og attraktive overenskomster.

Færdselsstyrelsen har i dag meddelt, at overenskomsten mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening (Krifa) opfylder betingelserne i den opdaterede godskørselslov og dermed er godkendt som værende på niveau med de retningsgivende overenskomster på transportområdet.

 

”Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at den forelagte overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Krifa ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau, jf. (godskørselslovens, red.) § 6, stk. 3, nr. 3,” hedder det i afgørelsen.

 

Godkendelsen kommer efter grundig sagsbehandling i Færdselsstyrelsen og i et nyoprettet Overenskomstnævn, hvor fire faste repræsentanter fra 3F, DI og Dansk Erhverv Arbejdsgiver med en landsdommer for bordenden sammen med ITD Arbejdsgiver og Krifa har vurderet overenskomsten, som udgør et alternativ til de dominerende 3F-overenskomster på transportområdet. Afgørelsen vækker glæde hos ITD Arbejdsgiver.

 

- Vi er selvfølgelig glade for, at det fortsat er muligt for vores medlemmer at tilbyde en fleksibel og moderne overenskomst til deres ansatte. Gennem hele processen har det været vigtigt for os, at der eksisterer et reelt alternativ til de dominerende overenskomster på området, og med dagens afgørelse er denne valgfrihed sikret, siger Jane Aakjær Madsen, der er direktør i ITD Arbejdsgiver.

 

Overenskomstnævnet har skullet tage stilling til, om ITD Arbejdsgiver/Krifa-overenskomsten følger et omkostningsniveau for chauffører, der ikke entydigt og væsentligt afviger fra de retningsgivende overenskomster på området. Det vil i praksis sige 3F-overenskomsterne. Efter grundig gennemgang af overenskomstens bestemmelser og satser og på baggrund af udtalelse fra Overenskomstnævnet har Færdselsstyrelsen konkluderet, at overenskomsten opfylder kravene og dermed godkendes.

 

Godkendelsen af ITD Arbejdsgiver-overenskomsten kommer som følge af den politiske aftale, som et bredt flertal af Folketingets partier indgik i januar 2020. Den politiske aftale byggede på indspark fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiver og ville i sin oprindelige form have givet monopol til disse to organisationer på overenskomstområdet inden for transport. Det lykkedes dog at få indføjet i den endelige aftale, at den skulle gennemføres i respekt for foreningsfriheden og den kollektive arbejdsret.

 

- Det er til gavn for hele området, at den foreningsfrihed, som nogle få, men stærke politikere stod vagt om, da Folketingets partier indgik aftalen om ordnede forhold på transportområdet, rent faktisk også får lov at eksistere i den virkelige verden. Vi synes, det er vigtigt, at man som menneske og organisation har valgmuligheder, så man kan finde den løsning, der passer en bedst. Det synspunkt er der heldigvis mange, der bakker op om og nyder godt af, og med dagens godkendelse kan vi også fremadrettet sikre muligheden for at indgå en moderne og fleksibel overenskomst, der tager udvidede hensyn til den enkelte medarbejder, siger Jane Aakjær Madsen.

SENESTE ITD NYT
onsdag 21. september 2022

Kørselsforbud i oktober 2022

Flere europæiske lande har dage med kørselsforbud i oktober 2022. Du kan finde oversigten på ITD’s hjemmeside.

Kørselsforbud i oktober 2022 >
tirsdag 20. september 2022

Tyskland/Østrig – Lukning af alternative ruter til de bayerske motorveje i forbindelse med blokafvikling på A12 i Østrig

Blokafvikling på den østrigske A 12 ved Kufstein, fører jævnligt til lange køer på den tyske side. Det resulterer i massiv trafik på det alternative bayerske vejnet. Af denne årsag har den bayerske delstat besluttet at forbyde køretøjer med tilladt totalvægt over 7,5 ton, der kører mod den østrigske grænse, at forlade de bayerske motorveje på de datoer, der er omfattet af blokafvikling.

Tyskland/Østrig – Lukning af alternative ruter til de bayerske motorveje i forbindelse med blokafvikling på A12 i Østrig >
lørdag 17. september 2022

EU-Kommissionen dropper krav om, at trailere og sættevogne skal hjem hver 8. uge

Efter pres fra den danske regering, der efter en henvendelse fra ITD og andre transportorganisationer kontaktede EU-Kommissionen, er kravet om, at også sættevogne og trailere skal hjem hver 8. uge, sløjfet. Det fremgår dermed ikke længere af Kommissionens såkaldte ”Q&A”, at sættevogne og trailere skal retur til hjemlandet hver 8. uge. EU-Kommissionen havde ellers tolket Vejpakkens regler, som om det både var trækkere og trailere, der skulle omfattes af 8-ugers-reglen.

EU-Kommissionen dropper krav om, at trailere og sættevogne skal hjem hver 8. uge >