torsdag 03. juni 2021 13:27

ITD præsenterer 10 bud for den grønne omstilling

I forlængelse af ITD’s klimaplan med blandt andet forslag om flere modulvogntog og en vægt- og dimensionskommission præsenterer ITD nu yderligere 10 helt konkrete bud på, hvordan politikerne bedst hjælper den grønne omstilling af den tunge transport på vej. Målet er at inspirere politikere og konkretisere indsatsen.

Med 10 bud på forslag vil ITD inspirere politikerne og konkretisere, hvordan man bedst hjælper den grønne omstilling inden for den tunge vejgodstransport på vej. Regeringen har senest med oplægget til infrastrukturforhandlingerne udtrykt forståelse for, at omstillingen af sektoren er vanskelig, og derfor er der brug for gode og realistiske forslag for at komme i mål. Med et nyt katalog med 10 konkrete forslag, vil ITD imødekomme dette behov.

 

- Den grønne omstilling skal ske på den mest hensigtsmæssige måde også inden for vores område, hvor de alternative teknologier ikke er lige så markedsmodne som inden for fx personbilsområdet. På effektiviseringssiden har regeringen allerede sagt ja til at arbejde videre med flere af ITD’s forslag herunder at udvikle forsøg med dobbelt-trailere. Det er vi rigtig glade for, men vi kan også fornemme, at flere politikere gerne vil have konkrete input til, hvordan den meget svære og vigtige opgave med at udskifte de fossile brændstoffer bedst gribes an. Det behov har vi forsøgt at imødekomme med 10 bud, siger Henriette Kjær, der er politisk chef i ITD.

 

De 10 bud strækker sig vidt og dækker forslag som omlæggelse af afgifter, så det bliver mere attraktivt at køre på alternative drivmidler, oprettelse af støttepuljer til indkøb af klimavenlige køretøjer og fjernelse af unødvendigt bureaukrati, der kan afholde små og mellemstore transportvirksomheder fra at søge eksisterende og nye puljer. Alle indsatser vil hver for sig trække i den rigtige retning, og det er der brug for, mener Henriette Kjær.

 

- Vores branche vil meget gerne bidrage til at nedbringe CO2-udledningen, men vi kan ikke gøre det alene. Vi har blandt andet brug for en større efterspørgsel efter klimavenlig transport, og her bør det offentlige gå foran ved at stille konkrete og ambitiøse klimakrav i offentlige udbud – og vel at mærke også være villig til at betale for den meromkostning, det medfører. Det er også et af de konkrete bud, som vi spiller ind, så politikerne kan blive inspirerede og se, hvilke værktøjer man kan bruge. Vi har brug for en bred pallette af forslag og indsatser for at komme i mål, siger Henriette Kjær.

 

Læs ITD’s 10 bud for den grønne omstilling her.

SENESTE ITD NYT
fredag 25. juni 2021

ITD's magasin 03 - 2021

Læs magasinet online

ITD's magasin 03 - 2021 >
torsdag 24. juni 2021

Godkendelse af ITD Arbejdsgiver-overenskomst sikrer valgfrihed

Færdselsstyrelsen har godkendt ITD Arbejdsgivers overenskomst med Kristelig Fagforening. Dermed er der taget et vigtigt skridt mod fuld foreningsfrihed også på arbejdsgiversiden, så medarbejdere i transportbranchen kan tilbydes tidssvarende og attraktive overenskomster.

Godkendelse af ITD Arbejdsgiver-overenskomst sikrer valgfrihed >
torsdag 24. juni 2021

ITD anker EU-Domstolens afgørelse om PostNord

ITD har efter grundig gennemgang af EU-Domstolens afgørelse i sagen om statsstøtte til PostNord valgt at anke tre punkter, hvor man ikke fik medhold.

ITD anker EU-Domstolens afgørelse om PostNord >