tirsdag 07. december 2021 09:17

Pulje til grøn drivmiddelinfrastruktur overser lastbilerne

Når Vejdirektoratet næste år uddeler omkring 71 mio. kroner til grøn tank- og ladeinfrastruktur til erhvervstransporten, så risikerer den tunge vejgodstransport at blive overset. Sådan lyder vurderingen fra ITD, der opfordrer til at tænke støtte til infrastruktur sammen med midler til indkøb af klimavenlige lastbiler.

ITD har afgivet høringssvar på Vejdirektoratets udkast til bekendtgørelse om ny pulje til grøn infrastruktur, hvor der fra årsskiftet kan søges om støtte til op mod 25 procent af meromkostningerne forbundet med tank- og ladeanlæg til taxaer, varebiler, busser og lastbiler.

 

Selvom ITD er tilfreds med, at der nu afsættes midler til tank- og ladeinfrastruktur, så er der en række udfordringer med måden, som puljen er skruet sammen på, der kan afskrække transport- og logistikvirksomhederne fra at søge midlerne.

 

For der kan kun søges støttemidler til f.eks. ladeanlæg fra puljen, og ikke tilskud til de køretøjer, der skal bruge ladeinfrastrukturen, f.eks. el-lastbiler.

 

- Vi har gentagende gange gjort opmærksom på, at en skarp opdeling mellem infrastrukturpuljen og den kommende støtteordning til indkøb af klimavenlige køretøjer i 2022 er uheldig for et erhverv, hvor behovet for investeringssikkerhed er enormt. Der er eksempelvis ikke megen logik i at investere i et nyt ladeanlæg, på trods af støttekroner, hvis ikke man efterfølgende også får bevilget midler til el-lastbilen, der skal bruge anlægget. Og det vil for langt de fleste være en nødvendighed med de nuværende priser på grønne teknologier, siger politisk chefkonsulent i ITD, Lasse Kristoffersen.

 

I ITD er man også af den klare holdning, at det ikke skal være muligt for offentligt ejede selskaber, der udfører transportopgaver at søge puljerne. Inden for særligt affaldsområdet har transportbranchen f.eks. oplevet, at stadig flere kommuner hjemtager affaldsindsamlingen, frem for at lade private udføre opgaven.

 

Det er i sig selv problematisk, men det forværres yderligere, hvis de offentligt ejede selskaber også får adgang statslige puljemidler, som ellers kunne tilfalde private virksomheder. Derfor bør det skrives ind i bekendtgørelsen, at puljen alene kan søges af private virksomheder.

 

- Hvis de kommunalt ejede selskaber får adgang til puljen, så vil det kun være med til at skævvride konkurrencen på det marked endnu mere end det i forvejen er, og det skal vi forhindre. Det er helt afgørende for os, at støttemidlerne kun tilfalder private virksomheder og ikke bare bytter hænder i det offentlige, siger Lasse Kristoffersen.

 

Perioden for, hvornår der kan indsendes en ansøgning til puljen forventes at blive fra 1. januar 2022 – 24. april 2022. Vejdirektoratet opfordrer potentielle ansøgere til allerede nu at begynde arbejdet med at forberede ansøgninger.

SENESTE ITD NYT
mandag 23. maj 2022

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid

Det er tydeligt, at myndighederne har lyttet til ITD’s bekymringer i den nye vejledning om myndighedskontrol af arbejdstid. Men til trods for dette vil det nye kontrolregime få store konsekvenser for vognmænd og chauffører - særligt distribution af fødevarer og vintertjeneste rammes hårdt, lyder det fra ITD.

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid >
mandag 23. maj 2022

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage

Selvstyret i Bolzano har indført kørselsforbud for køretøjer over 7,5 ton tilladt totalvægt de kommende helligdage i Østrig og Tyskland.

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage >
fredag 20. maj 2022

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd

I vejtransportbranchen har man længe vidst, at erhvervet er underlagt et utal af komplicerede regelsæt med tilhørende bøder. Men nu er der endelig kommet et fuldt overblik over det, efter transportminister Trine Bramsen har fremsendt et bødekatalog til Folketinget. De 34 siders opremsning af sanktioner viser med al tydelighed, at der bør ryddes op i de mange bøder, som lastbilchauffører og vognmænd hver dag risikerer, når de passer deres arbejde.

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd >