fredag 10. december 2021 09:31

Udvalg om dyretransport retter kritik mod en række EU-lande

Et udvalg i Europa-Parlamentet kritiserer en række medlemslande i EU for ikke at leve op til reglerne om kontrol af dyretransporter og anbefaler på den baggrund ændringer af EU-reglerne på området. ITD er enig i kritikken og bakker op om regelændringer.

EU-reglerne for transport af dyr skal revideres, og et udvalg i Europa-Parlamentet har gennem 18 måneder arbejdet med en række anbefalinger til lovændringer, der skal forbedre forhold for dyr, når de transporteres med lastbiler.

 

Men udvalgets rapport kritiserer også, at den nuværende EU-dyretransportforordning fra 2005 ikke i tilstrækkelig grad er implementeret i de enkelte medlemslande. Og det kan man i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, nikke genkendende til.

 

-Vores medlemmer oplever markante forskelle i kontrol og håndhævelse af EU’s dyretransportregler, når de transporterer dyr gennem Europa. Og det er problematisk, når de danske regler om dyretransport ikke spiller sammen med andre landes regler, fordi de lande ikke følger EU reglerne. Det er urimeligt, og det bør der gøres op med, siger chefkonsulent i ITD, Anders Jessen.

 

Europa Parlamentets udvalg peger i rapporterne også på, at det skal være langt mere tydeligt, hvem der har ansvaret for dyr før, under og efter transport.

 

- En chauffør, der måske kun ser det enkelte dyr i nogle få øjeblikke ude ved landmanden ved afhentning af dyret bør ikke have ansvaret for at vurdere, om det er transportegnet eller ej. Men det ser vi desværre eksempler på i dag. Det er derfor glædeligt, at udvalget sender et klart signal om, at de regler bør ændres, så ansvaret ikke ligger hos chaufføren, understreger Anders Jessen.  

 

Udvalgets rapporter indeholder også anbefalinger om øget anvendelse af it-teknologi, øget videoovervågning under transport samt højere grad af sikring af, at dyr ikke transporteres, når der forventes meget lave eller meget høje udetemperaturer.

 

Rapporterne vil blive sat til afstemning i Europa-Parlamentet i januar 2022, hvorefter Europa-Kommissionen med udgangspunkt i Parlamentets indstilling vil udarbejde et forslag til en revideret EU-dyretransportforordning.


En ny forordning er dog først en realitet om en del år. ITD vil derfor fortsat følge arbejdet med henblik på at sikre en fortsat høj dyrevelfærd samt gode og ens konkurrencevilkår for transportvirksomhederne i Danmark og de øvrige EU-lande.

 

I udvalgsarbejdet har to danske Europa-Parlamentarikere, Niels Fuglsang (S) og Asger Christensen (V) deltaget aktivt. ITD har løbende fulgt arbejdet og haft dialog med en række parlamentarikere. ITD har også i tæt samarbejde med medlemmer og vognmandsorganisationer fremlagt transportsektorens synspunkter om dyretransport, senest under EU-udvalgets besøg i Danmark i november 2021.

 

Rapporterne fra Europa Parlamentets udvalg om dyretransport kan læses her:


DraftReport-FinalCompromises29Nov_EN.pdf (europa.eu)

DraftRecommendation-FinalCompromises29Nov_EN.pdf (europa.eu)

SENESTE ITD NYT
mandag 23. maj 2022

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid

Det er tydeligt, at myndighederne har lyttet til ITD’s bekymringer i den nye vejledning om myndighedskontrol af arbejdstid. Men til trods for dette vil det nye kontrolregime få store konsekvenser for vognmænd og chauffører - særligt distribution af fødevarer og vintertjeneste rammes hårdt, lyder det fra ITD.

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid >
mandag 23. maj 2022

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage

Selvstyret i Bolzano har indført kørselsforbud for køretøjer over 7,5 ton tilladt totalvægt de kommende helligdage i Østrig og Tyskland.

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage >
fredag 20. maj 2022

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd

I vejtransportbranchen har man længe vidst, at erhvervet er underlagt et utal af komplicerede regelsæt med tilhørende bøder. Men nu er der endelig kommet et fuldt overblik over det, efter transportminister Trine Bramsen har fremsendt et bødekatalog til Folketinget. De 34 siders opremsning af sanktioner viser med al tydelighed, at der bør ryddes op i de mange bøder, som lastbilchauffører og vognmænd hver dag risikerer, når de passer deres arbejde.

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd >