torsdag 20. januar 2022 11:30

Vi må have en realistisk målsætning for den grønne omstilling

Brancheorganisationerne Dansk Energi og Dansk e-Mobilitet har i denne uge lanceret en række interessante anbefalinger til den grønne omstilling af den tunge vejtransport, som peger på store potentialer i el- og brintlastbiler. ITD hilser udspillet velkommen, men ser flere udfordringer ved målet om 10.000 nulemissions-lastbiler i 2030.

Der skal være 10.000 lastbiler, som drives af el eller brint på de danske veje i 2030. Det er blandt ambitionerne i en ny rapport fra Dansk Energi og Dansk E-Mobilitet, som foreslår store investeringer i omstillingen af lastbiler.

 

ITD har tilsvarende store ambitioner for den grønne omstilling af de tunge transporter, men peger på, at der skal ske betydelige politiske landvindinger, hvis man skal komme i nærheden af 10.000 nulemissionslastbiler i 2030. I dag er der godt 50 indregistrerede el-lastbiler i Danmark.

 

- Det er meget positivt, at to væsentlige aktører i den grønne værdikæde nu også går ind i kampen for at omstille lastbilerne. Det er dog vigtigt, at vi i organisationerne går til politikerne med en fælles og realistisk målsætning for den grønne omstilling af de tunge transporter. I ITD har vi meget svært ved at forestille os et scenarie, hvor hver anden solgte lastbil i 2030 er et nulemissionskøretøj – selv hvis ambitionen bliver fulgt op med meget konkrete og mærkbare politiske tiltag, der også understøtter vognmændene i deres grønne investeringer, siger Carina Christensen, adm. direktør i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

 

På linje med Dansk Energi og Dansk e-Mobilitet ser ITD også el-teknologien som det oplagte valg på den lange bane, men understreger, at der i de kommende år fortsat er brug for en lang række alternative grønne løsninger.

 

- El-teknologien er slet ikke klar endnu til at løse en lang række transportopgaver, hvor særligt de helt tunge drenge i klassen må kigge i retning af andre løsninger. Så selv med de rigtige politiske greb, vil der stadigvæk være behov for andre drivmidler som eksempelvis biogas og biodiesel. Det kommer vi ikke udenom frem mod 2030, og det budskab bør vi i organisationerne stå sammen om at fremme overfor politikerne, siger Carina Christensen. 

 

ITD glæder sig over, at flere og flere aktører nu kaster sig ind i kampen for at fremme den grønne omstilling af de tunge transporter.

 

- Der har i lang tid været al for ensidigt fokus på grøn omstilling af personbilerne. De tunge transporter er heldigvis nu kommet med på den grønne agenda, så der kan lægges massivt pres på det politiske niveau for at komme videre. Det er der hårdt brug for. Her taler vi ikke kun om opsætning af den nødvendige ladeinfrastruktur, men også en langt større politisk vilje til at hjælpe vognmændene med de meget dyre investeringer i eksempelvis el-lastbiler, der i dag er tre gange dyrere end deres diesel-pedant. Derfor er vi også helt enige i, at det er bydende nødvendigt med flere støttemidler til indkøb af køretøjer, som vi hele tiden har opfordret til, siger Carina Christensen.

 

Læs hele rapporten her 

SENESTE ITD NYT
mandag 23. maj 2022

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid

Det er tydeligt, at myndighederne har lyttet til ITD’s bekymringer i den nye vejledning om myndighedskontrol af arbejdstid. Men til trods for dette vil det nye kontrolregime få store konsekvenser for vognmænd og chauffører - særligt distribution af fødevarer og vintertjeneste rammes hårdt, lyder det fra ITD.

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid >
mandag 23. maj 2022

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage

Selvstyret i Bolzano har indført kørselsforbud for køretøjer over 7,5 ton tilladt totalvægt de kommende helligdage i Østrig og Tyskland.

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage >
fredag 20. maj 2022

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd

I vejtransportbranchen har man længe vidst, at erhvervet er underlagt et utal af komplicerede regelsæt med tilhørende bøder. Men nu er der endelig kommet et fuldt overblik over det, efter transportminister Trine Bramsen har fremsendt et bødekatalog til Folketinget. De 34 siders opremsning af sanktioner viser med al tydelighed, at der bør ryddes op i de mange bøder, som lastbilchauffører og vognmænd hver dag risikerer, når de passer deres arbejde.

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd >