onsdag 26. januar 2022 13:37

Beslutning om vejledende kontrol af Vejpakkens regler burde være meldt ud tidligere

Den 2. februar træder Vejpakkens nye regler om udstationering i kraft, men Færdselsstyrelsen har i et svar til Folketinget nu skrevet, at Færdselsstyrelsen og politiet frem til d. 30. april 2022 alene vil have en vejledende tilgang til de nye regler. Det betyder, at det kun er ved gentagne overtrædelser af reglerne, at Færdselsstyrelsen vil sanktionere dem.

Når Vejpakkens nye udstationeringsregler træder i kraft den 2. februar, skal transportvirksomheder i hele EU forholde sig til nye regler, når de udstationerer deres chauffører til arbejde i andre medlemslande.

 

Men det er ikke kun vognmandsvirksomhederne, der skal forholde sig til de nye regler. Det skal myndighederne også, og nu oplyser Færdselsstyrelsen, at der i første omgang vil blive ført en vejledende kontrol af de nye regler hos både Færdselsstyrelsen og politiet.

 

I ITD er man tilfreds med, at Færdselsstyrelsen tager konsekvensen af de mange usikkerheder, der fortsat er om de nye regler.

 

- I den nuværende situation er det det eneste rigtige, at myndighederne vælger en vejledende tilgang til de nye regler, frem for at sanktionere fra dag et. For Færdselsstyrelsen kan ikke give klare retningslinjer til branchen om, hvordan reglerne skal følges, siger Carina Christensen, adm. dir. i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

 

Færdselsstyrelsen begrunder beslutning med, at virksomhedernes adgang til det nye IMI-register, hvor udstationeringsperioderne skal registreres, har været så begrænset, at det giver bedst mening at lægge ud med en vejledende kontrol til og med 30. april 2022.

 

- Det er ikke nyt for hverken Færdselsstyrelsen eller branchen, at der har været store udfordringer med vejledningen om reglerne og virksomhedernes mulighederne for at registre. Så Færdselsstyrelsen burde have meldt beslutningen ud langt tidligere, da den usikkerheden om reglerne har medført store frustrationer i branchen. Man valgte jo også en lignende tilgang, da man i 2021 indførte nye krav om aflønning til udenlandske chauffører, siger Carina Christensen.

 

Den vejledende kontrol betyder i praksis, at udenlandske virksomheder, der udstationerer sine chaufører i Danmark i ovenstående periode, ikke vil blive pålagt straf for overtrædelse af registreringspligten i IMI såvel som kravet om aflønning efter dansk minimumstimesats, men i stedet blive vejledt i det kommende regelsæt.

 

De nye regler i Vejpakken gælder i hele EU, og det er på nuværende tidspunkt uklart om andre lande vil følge Danmarks eksempel og føre en vejledende kontrol af reglerne de første måneder. ITD følger det tæt.

 

Da man fra dansk side indførte krav om aflønning til udenlandske chauffører den 1. januar 2021 valgte man fra myndighedernes side også at have en vejledende tilgang de første måneder, og det er den samme tilgang, som Færdselsstyrelsen nu vælger i forhold til udstationeringsreglerne i Vejpakken.

SENESTE ITD NYT
mandag 23. maj 2022

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid

Det er tydeligt, at myndighederne har lyttet til ITD’s bekymringer i den nye vejledning om myndighedskontrol af arbejdstid. Men til trods for dette vil det nye kontrolregime få store konsekvenser for vognmænd og chauffører - særligt distribution af fødevarer og vintertjeneste rammes hårdt, lyder det fra ITD.

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid >
mandag 23. maj 2022

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage

Selvstyret i Bolzano har indført kørselsforbud for køretøjer over 7,5 ton tilladt totalvægt de kommende helligdage i Østrig og Tyskland.

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage >
fredag 20. maj 2022

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd

I vejtransportbranchen har man længe vidst, at erhvervet er underlagt et utal af komplicerede regelsæt med tilhørende bøder. Men nu er der endelig kommet et fuldt overblik over det, efter transportminister Trine Bramsen har fremsendt et bødekatalog til Folketinget. De 34 siders opremsning af sanktioner viser med al tydelighed, at der bør ryddes op i de mange bøder, som lastbilchauffører og vognmænd hver dag risikerer, når de passer deres arbejde.

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd >