fredag 14. oktober 2022 14:48

ITD om nyt grønt partnerskab om Lynetteholm – Det kan blive startskuddet til den grønne omstilling af tung transport i Hovedstadsområdet

Det nye partnerskab for bæredygtig tung transport mellem transportbranchen og By og Havn, som er bygherre på Lynetteholm, kan fremskynde omstillingen til el-lastbiler med flere år, hvis det lykkes at få ellastbiler til at køre jorden til det enorme byggeprojekt. Det mener ITD, som deltager i partnerskabet på vegne af 700 medlemsvirksomheder fra vognmandsbranchen.

Den kunstige ø Lynetteholm kan blive et kinderæg, der kan løse fremtidens udfordringer med stigende vandstand, mangel på boliger og bedre infrastruktur i København.

 

Men det kræver, at man under anlægsfasen af det historiske byggeprojekt, minimerer de afledte miljø- og klimaeffekter mest muligt.

 

Det glæder derfor ITD, at By og Havn har samlet transportbranchen i et partnerskab for bæredygtig transport til Lynetteholm. Noget som ITD har arbejdet på at fremme gennem flere år.

 

-I ITD er vi meget tilfredse med, at By og Havn har samlet branchen og nu sætter et konkret samarbejde i gang, der skal bane vejen for at nulemissionslastbiler kan køre jorden til Lynetteholmen. Ellastbiler kan gøre en kæmpe forskel i forhold til at minimere gener ved byggeriet, for de er støjsvage og udleder ikke partikler. Og det er jo helt afgørende, når der skal køre tusindvis af dem igennem København, siger Henriette Kjær, politisk chef i ITD.

 

Samtidig vil Lynetteholm-projektet have potentiale til at booste antallet af el-lastbiler i Danmark og fremskynde omstillingen af den tunge transport med flere år, mener Henriette Kjær.

 

-I dag kører der kun en håndfuld af de tunge el-lastbiler på de danske veje, og det er netop dem, som man vil skulle bruge mange, mange flere af til at transportere jord til Lynetteholm. Vi har derfor også haft lastbilproducenter med i samarbejdet, der har fingeren på pulsen i forhold til udviklingen af el-lasbiler og hvad der kan lade sig gøre nu og inden for de kommende år, siger Henriette Kjær.

 

Ladestandere og grøn rabatordning

Partnerskabet er i første omgang blevet enige om at afdække muligheden for at få etableret el-ladestandere til lastbiler nær Lynetteholms jordmodtageanlæg via et pilotprojekt. Derudover skal man undersøge mulighederne for en grøn rabatordning til transportørerne ved kørsel med nulemissionskøretøjer til Lynetteholms jordmodtageanlæg.

 

Og det er meget positivt, mener ITD, som dog også peger på, at politikerne skal være klar til at betale den ekstra omkostning, der er forbundet med at køre på el frem for diesel. For ellastbiler er tre gange så dyre som diesellastbiler.

 

-Jeg synes det er en rigtig god start at se på lademuligheder og en rabatordning for nulemissionskøretøjer. Men vi vil også arbejde for, at det bliver realistisk for vognmænd at investere i nulemissionslastbiler til projektet, uden at det er forbundet med store risici. Og det kræver midler, som vi håber politikerne er villige til at finde i det fremadrettede arbejde, afslutter Henriette Kjær.

 

Læs mere om partnerskabet, der består af transportører, lastbilproducenter, jordhåndteringsfirmaer, bygherrer og myndigheder her.

SENESTE ITD NYT
lørdag 01. april 2023

ITD udbyder nyt kursus i køre-, cykle- og hviletid

I 2024 kommer der en ny takograf, og ITD forudser, at den som noget nyt vil indeholde en knap til håndtering af aktiviteten ”cykletid”. Da ITD altid er på forkant, udbyder vi allerede fra i dag – den 1. april – et nyt kursus i køre-, cykle- og hviletid, så vores medlemsvirksomheder er klar til at betjene den nye takograf.

ITD udbyder nyt kursus i køre-, cykle- og hviletid >
fredag 31. marts 2023

Optimering af trafikken ved Frøslev grænse

Det tyske motorvejs selskab tester ny afmærkning af trafikken ved Frøslev grænse ind i Danmark

Optimering af trafikken ved Frøslev grænse >
fredag 31. marts 2023

Forårets kurser hos ITD – Webinar

ITD afholder webinar om GMP+ FC-ordningen 2020.

Forårets kurser hos ITD – Webinar >