fredag 20. maj 2022 14:50

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd

I vejtransportbranchen har man længe vidst, at erhvervet er underlagt et utal af komplicerede regelsæt med tilhørende bøder. Men nu er der endelig kommet et fuldt overblik over det, efter transportminister Trine Bramsen har fremsendt et bødekatalog til Folketinget. De 34 siders opremsning af sanktioner viser med al tydelighed, at der bør ryddes op i de mange bøder, som lastbilchauffører og vognmænd hver dag risikerer, når de passer deres arbejde.

Det var ikke Lademanns leksikon i PDF udgave, som transportministeren sendte til Folketinget i dag, men derimod den længe ventede samlede oversigt over bøder på vejtransportområdet.

 

Bødekataloget er ellers opbygget med indholdsfortegnelse, kategorier og detaljerede beskrivelser af de hundredevis af forskellige bøder på op til 60.000 kr., som chauffører og vognmænd kan få i deres daglige arbejde.

 

Kataloget har da også taget over et halvt år at sammensætte efter MF Niels Flemming Hansen (K) i efteråret 2021 bad daværende transportminister Benny Engelbrecht om oversigten. Og bødekataloget viser med al tydelighed, at det er stukket helt af med antallet af bøder, som chauffører og vognmænd kan blive udsat for, mener ITD.

 

- Lad mig starte med at sige, at vi selvfølgelig ikke er imod, at der sanktioneres, hvis man overtræder regler. Og ser man bødekataloget igennem sanktion for sanktion, så kan der i de fleste tilfælde nok argumenteres for bøderne enkeltvis, siger Henriette Kjær, politisk chef i ITD, brancheorganisation for den danske vejgodstransport, og fortsætter

 

- Men ser man på kataloget som helhed, er det skræmmende læsning. For der er ingen i dette land, heller ikke chauffører og vognmænd, der har en chance for at kende alle bøder og regler, og samtidig udføre den samfundsvigtige opgave med at sørge for, at der er varer på hylderne. Jeg kan godt forstå, at regeringen og embedsmændene har skullet bruge mere end et halvt år på at få udarbejdet det her katalog, siger Henriette Kjær.

 

Udover de mange bøder, som lastbilchauffører og vognmænd risikerer at blive ramt af, viser bødekataloget også, at der er tale om meget store bødestørrelser på en række områder, hvor vognmænd og chauffører hurtigt kan miste en hel månedsløn, hvis de kommer til at lave en menneskelig fejl.

 

- Selvfølgelig skal der være styr på trafiksikkerheden, men mange af de her bøder er jo også en slags dummebøder, som man risikerer at blive ramt af, fordi man er kommet til at glemme et papir eller andet. Tag fx manglende medbringelse af registreringsattest. Det kan politiet jo slå op i deres register, men det koster en bøde på 5.000 kr. Der trænger gevaldigt til at blive ryddet op i det her system, siger Henriette Kjær.

 

ITD vil i den kommende tid sætte fokus på de mange bøder og regler, og der skal lyde en stor ros til MF Niels Flemming Hansen, som har rejst sagen overfor transportministeren. ITD opfordrer samtidig Folketingets partier til at indlede en evaluering af bødekataloget, så der kan komme mere fornuft ind i det.

 

Transportministerens bødekatalog kan findes her:

SENESTE ITD NYT
torsdag 30. juni 2022

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser

Færdselsstyrelsen ændrede i februar praksis, så vognmænd højest kunne få udstedt én godskørselstilladelse pr. køretøj. ITD og en samlet branche har været meget kritisk overfor dette, da det har skabt store udfordringer for virksomhederne. Styrelsen lyttede til kritikken, og fra den 1. juli 2022 bliver det muligt at få udstedt et antal ekstra tilladelser, udover antallet af køretøjer, som virksomheden har til rådighed.

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser >
torsdag 30. juni 2022

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej

Som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om introduktionen af en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler blev partierne også enige om en række tiltag, der hæver de tilladte totalvægte og dimensioner for lastbiler. En sag som ITD længe har arbejdet for.

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej >
torsdag 30. juni 2022

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste

Vejdirektoratet har d. 29. juni på et møde med ITD og den øvrige transportbranche annonceret, at de efter at have indhentet tilbud på udførsel af vintertjeneste på statsvejene, har set sig nødsaget til at annullere udbuddet. I en efterfølgende pressemeddelelse begrundes det med, at prisen for udbuddet langt overstiger Vejdirektoratets økonomiske ramme. Vejdirektoratet vil nu sende et nyt udbud ud i juli måned, som bliver mere fleksibelt for vognmændene. Men det bliver ikke en succes medmindre der bliver fundet flere penge, mener ITD, som karakteriserer hele forløbet om udbuddet af vintertjeneste som en farce.

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste >