torsdag 05. maj 2022 13:50

Ny digitaliseringsstrategi - Alle skal med på digitaliseringsvognen

Regeringen lancerede i dag en ny national digitaliseringsstrategi, der skal sætte skub i myndigheders og virksomheders brug af digitale løsninger. Det er gode nyheder for transportbranchen. Men strategien bør følges op af en digital handleplan for transportsektoren, mener ITD, der netop har afholdt en digitaliseringskonference for at sætte fokus på de gevinster, der kan hentes ved øget digitalisering af branchen.

Regeringen præsenterede i dag en ny digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen for Danmarks digitale fremtid.

 

Strategien indeholder 61 initiativer, der skal cementere Danmark som et digitalt foregangsland i EU.

 

Kørekort-appen nævnes som en vigtig digital milepæl for Danmark, men der er et bredt fokus på at styrke digitaliseringen af de såkaldte SMV’er, som er de små og mellemstore virksomheder. Og det er positivt, mener ITD.

 

- Transportbranchen er netop kendetegnet ved at bestå af mange små og mellemstore virksomheder. De har slet ikke de samme muligheder for at digitalisere deres forretning som de store spillere i branchen. Regeringen bør derfor satse på løsninger, hvor SMV’erne kan komme med på digitaliseringsvognen, uden at skulle ud i uoverskuelige investeringer, siger Caroline Brüel, politisk chefkonsulent i ITD.

 

Hun fremhæver også, at strategien i langt højere grad sammentænker digitaliseringen og samarbejdet imellem den offentlige og private sektor.

 

- Digitaliseringen af det offentlige og det private går hånd i hånd, for den ene er jo en løftestang for den anden. Transportområdet er om nogen en sektor, der er præget af administrative byrder og bøvl, især i den grænseoverskridende transport i EU, hvor chaufføren i dag skal have op til 15 forskellige papirdokumenter klar for kunne krydse grænserne. Det kan gøres meget mere smidigt med digitale løsninger, siger Caroline Brüel med henvisning bl.a. til kørekort-appen, som blev lanceret i Danmark 2020, men stadig ikke kan bruges i udlandet.

 

Men hvis strategien for alvor skal slå igennem i de enkelte sektorer, så bør den følges op sektorspecifikke digitaliseringsplaner, herunder for transportsektoren.

 

- Vi opfordrer til, at digitaliseringsstrategien følges op med en konkret handlingsplan for transporterhvervet. For vi er reelt bekymret for, at de helt store aktører som f.eks. Amazon kommer med deres egne digitale løsninger, som er langt foran vores. Det kan true de danske virksomheder. Derfor haster det med at få de transportvirksomhederne løftet ind i den digitale tidsalder, afslutter Caroline Brüel.

 

ITD peger også på, at det er positivt, at strategien indeholder konkrete initiativer som oprettelse af en ny styrelse for Dataforsyning og Infrastruktur. Styrelsen skal sikre en effektiv 5G digital infrastruktur, der bl.a. skal anvendes til førerløse lastbiler, men også bruges til at realisere det store potentiale i anvendelsen af data til optimering af trafikafvikling.

 

Af øvrige initiativer i strategien kan nævnes:

 

  • Bedre omstilling til elbiler og alternative drivmidler via åbne og standardiserede data. For at fremme danskernes brug af alternative drivmidler og bidrage til at gøre det nemt at køre grønt i hele Danmark, etableres en it-løsning, der muliggør modtagelse, udstilling og distribution af standardiserede data fra offentligt tilgængelig infrastruktur til transmission af fossile brændstoffer og alternative drivmidler.
  • Forsøg med intelligente transportsystemer. For at skabe bedre flow i trafikken, mindske trængsel og optimere trafikafviklingen ved brug af realtidsdata og machine learning igangsættes et forsøg med intelligente transportsystemer for at styrke sammenhængende, koordineret og digitaliseret trafikafvikling.
  • Incitamentsdreven benyttelse af vejnettet. For at bidrage til mindre trængsel og bedre mobilitet på vejene, udvikles de tekniske og administrative løsninger, der skal til for at gennemføre en incitamentsdrevet benyttelse af vejnettet. Konkret skal det ske ved et udviklingsforsøg med roadpricing for personbiler.
SENESTE ITD NYT
mandag 23. maj 2022

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid

Det er tydeligt, at myndighederne har lyttet til ITD’s bekymringer i den nye vejledning om myndighedskontrol af arbejdstid. Men til trods for dette vil det nye kontrolregime få store konsekvenser for vognmænd og chauffører - særligt distribution af fødevarer og vintertjeneste rammes hårdt, lyder det fra ITD.

Fortsat store udfordringer i ny vejledning om kontrol af arbejdstid >
mandag 23. maj 2022

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage

Selvstyret i Bolzano har indført kørselsforbud for køretøjer over 7,5 ton tilladt totalvægt de kommende helligdage i Østrig og Tyskland.

Italien – Kørselsforbud på A22 de kommende helligdage >
fredag 20. maj 2022

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd

I vejtransportbranchen har man længe vidst, at erhvervet er underlagt et utal af komplicerede regelsæt med tilhørende bøder. Men nu er der endelig kommet et fuldt overblik over det, efter transportminister Trine Bramsen har fremsendt et bødekatalog til Folketinget. De 34 siders opremsning af sanktioner viser med al tydelighed, at der bør ryddes op i de mange bøder, som lastbilchauffører og vognmænd hver dag risikerer, når de passer deres arbejde.

Minister præsenterer romantykt katalog over bøder til lastbilchauffører og vognmænd >