fredag 24. juni 2022 15:13

Ny vejafgift spænder ben for den grønne omstilling

Regeringen præsenterede i dag en ny kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, som skal gælde fra 2025. Men det er et fejltrin, at afgiften ikke følges op af støtteordninger til grøn omstilling af lastbiler. For selvom der åbnes for at køre med længere og tungere lastbiler, vil afgiften stadig være en skatteskrue, som fører til højere priser på transport og i værste fald forsinker den grønne omstilling af lastbiler.

Fra 2025 skal lastbiler over 12 ton betale en ny vejafgift, som udregnes efter hvor meget CO2, der udledes ved kørsel på statsvejnettet og en række kommunale veje.

 

Det fremgår af en politisk aftale om en kilometerbaseret vejafgift, som transportminister Trine Bramsen og regeringen offentliggjorde i dag sammen med RV, SF og EL.

 

Politikerne håber med aftalen at få flere grønne lastbiler på vejene, ved at gøre det dyre at køre i diesellastbiler.

 

Men trods de gode hensigter kommer afgiften ikke til at virke, spår ITD. Årsagen er, at der i dag og heller ikke i 2025 vil være et realistisk grønt alternativ til diesellastbilerne.

 

-Vi er skuffede over, at den nye kørselsafgift på lastbiler blot viser sig at være endnu en skatteskrue. For reelt er det blot en ekstra skat, der straffer et i forvejen presset erhverv, siger administrerende direktør i ITD, Jesper Høgh Bach, og fortsætter.

 

-For det er en stor fejl at indføre en afgift, som kommer til at koste vognmændene 1 mia. kroner om året, uden at bruge indtægterne fra afgiften til, at vognmændene rent faktisk kan investere i grønne lastbiler. El-lastbiler koster i dag tre gange så meget som en tilsvarende diesellastbil, og de er kun egnede til distributionskørsel – altså på de kortere distancer. Derfor er den eneste mulighed for vognmændene at betale prisen og fortsætte i diesellastbilerne, siger Jesper Høgh Bach.

 

Med aftalen gives mulighed for at køre med længere og tungere lastbiler fra 2025. Men det opvejer langt fra de omkostninger, vognmændene nu skal betale af egen lomme i afgift.

 

-Nogle vognmænd vil kunne udnytte de effektiviseringer med længere og tungere lastbiler, der også kommer med aftalen. Men samlet set bliver afgiften en byrde for erhvervet, siger Jesper Høgh Bach.

 

ITD har tidligere foreslået at de penge der kommer ind på kørselsafgifterne føres tilbage til erhvervet, så vognmændene har økonomisk mulighed for at købe grønne køretøjer. Og det opfordrer ITD fortsat til.

 

-Vi opfordrer stadigvæk regeringen og transportminister Trine Bramsen til at komme i arbejdstøjet med den reelle grønne omstilling af vejtransportbranchen. Lige nu kører der meget få el-lastbiler i Danmark, og det ændrer man ikke på ved blot at pålægge en afgift – tværtimod. Det gør det faktisk endnu mere vanskeligt at finde råderum i budgettet til indkøb at grønne lastbiler, siger Jesper Høgh Bach,

 

Øget omlastning til varebiler

Med aftalen vil regeringen fra 2027 inkludere lastbiler ned til 3,5 t. i afgiften. Dermed undtages en stor gruppe af køretøjer, der kører godstransport, nemlig varebilerne.

 

- Der er et stort hul i den afgiftsmodel som regeringen og partierne har besluttet. For når varebiler, som i stigende grad kører med gods, ikke skal betale afgiften, så vil en del af godstransporten ganske naturligt flytte fra lastbiler til varebiler. Og det er et problem både for klima og trængsel, da godstransport med varebiler kræver flere køretøjer og udleder mere CO2 per enhed siger Jesper Høgh Bach.

 

ITD vil arbejde for, at man politisk lapper de huller, der er i den nuværende politiske aftale i den kommende lovproces og frem mod ikrafttrædelsen i 2025.

SENESTE ITD NYT
onsdag 07. juni 2023

ITD opfordrer til nye EU-regler for transport af dyr

International Transport Danmark (ITD) holdt sammen med branchen i dag debatmøde om dyretransporter i Europa-Parlamentet. Omdrejningspunktet var spørgsmålet om chaufførens ansvar, når det skal vurderes, om et dyr er rask nok til at blive transporteret.

ITD opfordrer til nye EU-regler for transport af dyr >
onsdag 07. juni 2023

Storbritannien – Vejafgift genoptages den 1. august 2023

Køretøjer med tilladt totalvægt over 12 ton, der er registreret uden for Storbritannien, skal fra den 1. august 2023 igen betale vejbenyttelsesafgift. Grundet covid-19, og deraf følgende udfordringer for branchen, valgte man i 2020 midlertidigt at suspendere afgiften.

Storbritannien – Vejafgift genoptages den 1. august 2023 >
fredag 02. juni 2023

Opdateret cabotagevejledning fra Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har netop offentliggjort en opdateret udgave af deres cabotagevejledning, hvor blandt andet fortolkningen af transport af tomme containere, sættevogne og returemballage er blevet tilrettet.

Opdateret cabotagevejledning fra Færdselsstyrelsen >