onsdag 24. maj 2023 15:53

Skatteminister til ITD-Konference: I skal vide at regeringen lytter til vognmændene

Der var livlig debat på ITD’s konference, Transport koster penge – Grøn transport koster mange penge, som blev afholdt onsdag. Og budskabet fra skatteminister Jeppe Bruus (S) var klart: Vi lytter til jeres ønsker og vil gerne gå i dialog om en plan for omstillingen af den tunge vejtransport.

Hvem skal betale regningen for den grønne omstilling af lastbilerne, og hvad skal der til, hvis branchen skal kunne køre grønt i fremtiden?

 

Det spørgsmål blev livligt debatteret på ITD’s konference, Transport koster penge – Grøn transport koster mange penge, der blev afholdt onsdag på Christiansborg.

 

Og ITD’s formand, John A. Skovrup, lagde ud med en klar opfordring til politikerne.

 

- Jeg synes politikerne bør bide mærke i, at der nogle, der føler ikke bliver hørt om de ting, der bliver besluttet om den grønne omstilling. For vognmændene vil gerne investere i den grønne omstilling. Men vi vil også gerne have medindflydelse på den pris, det koster erhvervet at lave den grønne omstilling, sagde John Skovrup.

 

Samtidig opfordrede bestyrelsesformanden til en ordentlig og saglig debat om sagen.

 

-Forleden så jeg en artikel, hvor der stod, at vognmændene ikke har sænket CO2 udslippet siden 2011. Men det er ikke rigtigt. Vi har skåret ca. 5% af CO2 udledningen samtidig med, at der transporteres langt flere varer, sagde John Skovrup med henvisning til en artikel på dr.dk.

 

Og der var bred enighed på konferencen om, at den grønne omstilling kræver, at branchen også får hjælp til at investere i den grønne omstilling. For vognmændene er presset fra alle sider, og dem som forsøger at tilbyde grøn transport, kan ikke få prisen, det koster.

 

En af dem var Klaus G. Andersen, der er direktør og ejer i Fredericia Shipping.

 

- Der er praktisk talt ingen, der vil betale ekstra for grøn transport, hvis det er dyrere end fossil diesel, sagde direktøren. Og Helle B. Holm, der er miljøkoordinator i AVAS Aalborg Vognmandsforretning, var enig.

 

-Vores største hurdle er at få kunderne til at betale, hvad det koster at transportere grønt, sagde Helle B. Holm.

 

Skatteministeren åben for plan

Skatteminister Jeppe Bruus lagde også vejen forbi konferencen. Og ministeren kvitterede for dialogen og de seneste møder med vognmændene, samt ITD og de øvrige brancheorganisationer.

 

-Det vil jeg gerne fortsætte med, når vi kommer længere fremad, sagde ministeren, som også forklarede, at de seneste politiske aftaler om omstillingen af den tunge transport skal ses i sammenhæng med omstillingen af privatbilismen, som den også er med til at finansiere.

 

Han fremhævede ligeledes den kommende drivmiddelstrategi og de justeringer, der er foretaget for at imødekomme branchens ønsker om højere vægtgrænser og justeringer af priserne i vejafgiften.

 

Og ministeren er klar til at se på flere justeringer, hvis det skulle blive nødvendigt.

 

-Vi er klar over at det her vil kræve noget af vognmændene, og vi er klar til at foretage justeringer hen ad vejen, hvis det skulle være nødvendigt i forhold til implementeringen af vejafgiften, sagde Jeppe Bruus.

 

ITD’s bestyrelsesformand, John A. Skovrup, er glad for at ministeren vil lytte til vognmændenes forslag. Men han afventer stadig konkrete løfter.

 

-Vi mangler stadigvæk noget konkret fra regeringen. Vi har endnu ikke fået nogen invitation til nye drøftelser eller lovning på noget. Men selvfølgelig er det positivt, at regeringen er begyndt at lytte os. Og jeg ser frem til at se, hvad den vil komme med fremadrettet, slutter John A. Skovrup.

 

 Jens Meilvang (LA,) Niels Flemming Hansen (K), og Thomas Jensen (S) til konferencen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENESTE ITD NYT
torsdag 20. juni 2024

Frankrig: Havnearbejdernes strejke er udskudt

Den franske fagforening CGT Ports and Docks havde indkaldt til strejke på forskellige datoer i juni 2024. Disse er udskudt.

Frankrig: Havnearbejdernes strejke er udskudt >
onsdag 19. juni 2024

Nye regler om energi- og klimasyn

Fra 1. juli 2024 bliver reglerne for lovpligtige energisyn ændret. Efter denne dato er det ikke længere størrelsen, men virksomhedens årlige energiforbrug, der afgør, hvorvidt en virksomhed er omfattet af de nye krav. Med til energiforbruget hører også forbruget af brændstof til køretøj og materiel.

Nye regler om energi- og klimasyn >
onsdag 19. juni 2024

Ja til kloge løsninger – nej til mere bureaukrati

Af John A. Skovrup, bestyrelsesformand, International Transport Danmark.

Ja til kloge løsninger – nej til mere bureaukrati >