onsdag 03. juli 2024 12:15

Få nu fjernet 11 kilo-reglen for varebilstransport

International Transport Danmark ønsker fair og lige vilkår på transportområdet. Brancheorganisationen opfordrer derfor Christiansborg-politikerne til enten at få ændret eller helt fjernet reglen, der placerer transport med varebiler i en gråzone, hvor chaufførerne konkurrerer med fragt- og vognmænd på ulige vilkår.

11 kilo-reglen for transport med varebiler betyder kort fortalt, at varebiler nationalt kan køre med gods uden at være reguleret af godskørselslovens bestemmelser – bare det enkelte stykgods ikke vejer mere end 11 kilo. Man slipper dermed for f.eks. omkostningerne ved at tage vognmandskurset og at uddanne sine chauffører. Ligeledes stilles der heller ikke de samme krav, og der er heller ikke den samme kontrol, som der er med virksomheder, der har en vognmandstilladelse.

 

”Det helt store problem med reglen er, at den giver plads til aktører, der ikke behøver at leve op til de regler, som vognmændene skal, og derfor kan de gå ind og underbyde seriøse varebilsvognmænd. Det er simpelthen ikke rimeligt”, fortæller John A. Skovrup, der er bestyrelsesformand for International Transport Danmark (ITD).

 

Den tidligere transportminister Trine Bramsen nedsatte for to år siden et udvalg, der skulle gå ind og se på 11 kilo-reglen og komme med en anbefaling til, hvad der skulle ske med reglen, men også hvordan politiet effektivt vil kunne håndhæve reglen, samt skaffe ordentlige arbejdsvilkår for varebilschauffører.

 

Der var afsat seks måneder til arbejdsgruppens arbejde, men to år efter er der fortsat ikke kommet nogen udmeldinger fra hverken transportministeriet eller transportministeren.

 

Derfor opfordrer ITD til, at politikerne nu får handlet og afskaffet 11 kilo-reglen. Både fordi det er en dårlig ide at erstatte en enkelt lastbil med 10 varebiler, for hvis man vil gøre noget godt for klimaet og miljøet, så er flere biler på vejene ikke nogen fordel – især ikke, når man i de store byer kæmper med stigende trængselsudfordringerDerudover giver det ikke mening, at reglerne ikke gælder for nogle, blot fordi det enkelte stykgods, der transporteres, vejer 11 kilo.

 

International Transport Danmarks bestyrelsesformand tilføjer, at han undrer sig over, at Danmark vælger at lave særlige regler for området, i stedet for at følge principperne i de EU-regler, som gælder for international varebilskørsel, som ifølge brancheorganisationen vil give meget mere mening.

 

”Den danske særregel giver mere trafik på vejene og større CO2-udledning. Samtidig rammer den de professionelle vognmænd, så jeg håber virkelig, at politikerne på Christiansborg kan blive enige om at afskaffe det her lovgivningsmæssige misfoster”, lyder opfordringen fra John A. Skovrup.

 

For yderligere information:

John A. Skovrup, bestyrelsesformand, International Transport Danmark: Tlf.: 4078 1611

SENESTE ITD NYT
torsdag 11. juli 2024

Nyt administrativt krav for transportvirksomheder

Fra den 1. juli har Skatteministeriet ændret reglerne for, hvem der skal registreres som bruger på køretøjet. Det kan skabe uhensigtsmæssigt administrativt arbejde for transportvirksomhederne.

Nyt administrativt krav for transportvirksomheder >
tirsdag 02. juli 2024

Ændringer til vejskat er sendt i høring

Fra den 1. januar 2025 træder der en ny kilometerbaseret vejafgift i kraft. Denne var egentlig vedtaget ved lov, men som ITD tidligere har meldt ud, vil der komme et nyt lovforslag med ændringer og præciseringer til det vedtagne. Ændringerne kommer som følge af en politisk aftale om at forhøje dieselafgiften med 50 øre pr. liter, samtidig med at kilometersatsen for vejafgift midlertidigt reduceres.

Ændringer til vejskat er sendt i høring >
mandag 01. juli 2024

Nyt opslagsværk giver indblik i virksomheders arbejdsmiljø

Nyt online opslagsværk giver indblik i resultatet af Arbejdstilsynets tilsyn på de enkelte arbejdspladser. Tilsynsindblikket erstatter den tidligere smileyordning.

Nyt opslagsværk giver indblik i virksomheders arbejdsmiljø >