onsdag 09. februar 2022 09:52

Ny kontrol af arbejdstid kan skade den danske transportbranche

Transportministeriet har haft et udkast til lovforslag i høring, som vil flytte kontrollen af arbejdstid fra arbejdsmarkedets parter over til Færdselsstyrelsen og politiet. ITD beklager, at det ikke er lykkedes regeringen at få overbevist Europa-Kommissionen om, at Danmark fortsat kan håndhæve Arbejdstidsdirektivet for mobile arbejdstagere gennem det fagretslige system, som vi har en lang tradition for. ITD advarer i sit høringssvar kraftigt mod, at der med forslaget kan blive tale om en trippelstraf for samme forseelse.

Kontrol af arbejdstid er et af de områder, som traditionelt har været håndteret mellem arbejdsmarkedets parter, idet reglerne for mobile lønmodtagere har været implementeret i flere danske kollektive overenskomster, siden de trådte i kraft i 2005.

 

Det er ikke noget, som myndighederne har blandet sig i, men det vil Transportministeriet nu ændre på. Derfor har ministeriet sendt et lovforslag i høring, som skal flytte kontrollen fra arbejdsmarkedets parter og over til Færdselsstyrelsen og politiet.

 

- Kontrollen af arbejdstid har fungeret fint under Den danske model, så det er dybt skuffende, at det ikke er lykkedes regeringen at lande en model, hvor denne ordning fortsætter. I stedet kan vognmænd nu risikere at få tre sanktioner for den samme forseelse. En overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne vil nemlig typisk også være en overtrædelse af arbejdstidsreglerne, og det betyder at danske chauffører og vognmænd i fremtiden vil kunne få to bøder for den samme forseelse fra myndighederne. Og da vi stadig har det fagretslige system til at sanktionere brud på arbejdstidsreglerne, vil vognmanden også der kunne mødes med krav om godtgørelse fra den ansattes side. Det er trippelstraf, og det er ikke i orden siger Carina Christensen, administrerende direktør i TID.

 

Det nye forslag vil også få konsekvenser for chaufførerne, der også kan se frem til bøder, hvis de ikke overholder arbejdstidsreglerne.

 

-Der findes ingen andre brancher, hvor medarbejdere hver dag står op og risikerer at få store bøder for at passe deres arbejde. Vi mangler i øjeblikket arbejdskraft, og hvis myndighederne skal til at stange bøder ud og føre en nidkær kontrol med arbejdstidsreglerne, så vil virksomhederne miste noget af den fleksibilitet de har i dag. Og det vil i praksis betyde, at mange chauffører kommer til at arbejde langt mindre, når de nye regler træder i kraft. I dag kører chaufførerne efter køre- og hviletidsreglerne, og det burde være rigeligt for myndighederne, som i dag fører en meget grundig kontrol med overholdelsen af de regler. En ny myndighedskontrol af arbejdstidsreglerne vil kunne mærkes, og vi frygter for konsekvenserne, siger Carina Christensen.

 

Forslaget, der forventes at træde i kraft 21. maj. 2022, har nu været i høring, og det forventes fremsat i Folketinget i starten af marts. ITD vil derfor bruge tiden op til den endelige vedtagelse på at få de værste knaster høvlet af.

 

- Vi vil arbejde for, at der indføres en bagatelgrænse for overtrædelserne, ligesom vi opfordrer til, at der indføres ét samlet sanktionssystem. På den måde kan overtrædelser af arbejdstidsreglerne indgå som et element sammen med overtrædelser af køre- og hviletidsbestemmelserne, så niveauet for sanktioner samlet set ikke bliver højere end det hidtidige. Det er absolut ingen grund til, at vi begynder at overimplementere de her regler og begynder at forhøje de bøder, som danske vognmænd og chauffører kan risikere at få, slutter Carina Christensen.

 

ITD’s høringssvar til lovforslaget kan læses her.

SENESTE ITD NYT
torsdag 30. juni 2022

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser

Færdselsstyrelsen ændrede i februar praksis, så vognmænd højest kunne få udstedt én godskørselstilladelse pr. køretøj. ITD og en samlet branche har været meget kritisk overfor dette, da det har skabt store udfordringer for virksomhederne. Styrelsen lyttede til kritikken, og fra den 1. juli 2022 bliver det muligt at få udstedt et antal ekstra tilladelser, udover antallet af køretøjer, som virksomheden har til rådighed.

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser >
torsdag 30. juni 2022

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej

Som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om introduktionen af en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler blev partierne også enige om en række tiltag, der hæver de tilladte totalvægte og dimensioner for lastbiler. En sag som ITD længe har arbejdet for.

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej >
torsdag 30. juni 2022

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste

Vejdirektoratet har d. 29. juni på et møde med ITD og den øvrige transportbranche annonceret, at de efter at have indhentet tilbud på udførsel af vintertjeneste på statsvejene, har set sig nødsaget til at annullere udbuddet. I en efterfølgende pressemeddelelse begrundes det med, at prisen for udbuddet langt overstiger Vejdirektoratets økonomiske ramme. Vejdirektoratet vil nu sende et nyt udbud ud i juli måned, som bliver mere fleksibelt for vognmændene. Men det bliver ikke en succes medmindre der bliver fundet flere penge, mener ITD, som karakteriserer hele forløbet om udbuddet af vintertjeneste som en farce.

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste >