Farligt gods uddannelse i henhold til ADR kap. 1.3 (”kap. 1.3-uddannelse”)

Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af sådant gods. Det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen.

På ITD’s kap. 1.3-uddannelse gennemgås de generelle bestemmelser ved transport af farligt gods, og der tages udgangspunkt i de arbejdsopgaver, deltagerne udfører eller skal til at udføre i dagligdagen. Derudover drøftes de risici, der er forbundet med transport af farligt gods.

 

Indhold af kurset:

 • Generelle bestemmelser
 • Godsets fareegenskaber (fareklasser)
 • Pligter og ansvar i transportkæden
 • Klassificering, emballering og mærkning af farligt gods
 • Dokumentation (ledsagedokumenter)
 • Godkendelse af køretøjer
 • Bestemmelser for køretøjets mandskab og udstyr
 • Mærkning af køretøjer
 • Betingelser for transport, på- og aflæsning
 • Undtagelser:
     - Transport under ”frimængden”
     - Transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder (LQ)
     - Transport af farligt gods emballeret i undtagne mængder (EQ)
     - ”Håndværkerreglen”
 • Risici og håndtering af nødsituationer

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til:

 • Chauffører, der transporterer farligt gods i mængder, hvor krav om ADR-bevis kan fraviges, f.eks. farligt gods under frimængden, emballeret i begrænsede mængder (LQ) eller undtagne mængder (EQ).
 • Andre medarbejdere, der er involveret i transport af farligt gods, eller som i fremtiden skal udføre opgaver med farligt gods, f.eks. disponenter, lagerpersonale mm.

 

Undervisere

Underviserne er ITD’s sikkerhedsrådgivere.

 

Kursusbevis

Efter endt kursus vil hver deltager og arbejdsgiver få udleveret et kursusbevis.

 

Varighed: 3,5 timer


Få et overblik over aktuelle kurser i vores kalender og se priser og vilkår.