Køretøjer, nye vægte og dimensioner

Få et indblik i højrelevante køretøjsrelaterede emner, herunder om nye regler og muligheder inden for vægte og dimensioner, modulvogntog og dobbelttrailervogntog. Kurset kan sammensættes efter din virksomheds ønsker.

Kurset retter sig mod medarbejdere, der for eksempel arbejder med indkøb af materiel, vedligehold af vognpark, disponering, læsning eller kørsel. 


Kurset giver deltagerne en god forståelse af relevante regler og muligheder ved kørsel i Danmark og i vore nærmeste nabolande. Her vil der blive zoomet særligt ind på de nye regler for vægt- og dimensionsforøgelser, samt anvendelse af dobbelttrailervogntog.

Deltagerne vil på kurset opnå en faglig specialisering, som giver dig både en fornuftig juridisk og praktisk forståelse, samt et godt overblik over de regler, der gør sig gældende omkring blandt andet køretøjsteknik, vægte og dimensioner, modulvogntog, dobbeltvogntog, samt godkendelse og registrering i den sammenhæng. Herudover får deltagerne en introduktion til ITD's materiale på hjemmesiden.


Hvis andet supplerende tema ønskes inden for det tekniske område, kontakt da gerne ITD for at høre nærmere.

 

Underviserne er ITD's konsulenter.

 


Varighed: 2,5 time

Få et overblik over aktuelle kurser i vores kalender og se priser og vilkår.