Godstransport undtaget indrejseforbud

Fra 14. marts 2020 klokken 12.00 er der indført indrejseforbud i Danmark, medmindre der er et anerkendelsesværdigt formål, der kan dokumenteres. Der er på nuværende tidspunkt ikke en slutdato for restriktioner ved grænsen.

 

Godstransport er ikke omfattet af forbuddet.  

 

For at understøtte et effektivt flow oprettes priority lanes til varetransport over grænsen.

 

Det er afgørende for forsyningssikkerheden, at den grænseoverskridende varetransport er undtaget rejseforbuddet. Derfor er indretningen af indrejseforbuddet med undtagelse af varetransport klog og fornuftig. Vi hilser det velkomment, at regeringen vil sikre optimale arbejdsvilkår for transporterhvervet, og at der ikke indføres grænsekontrol af varetransporterne ved grænsekontrollen, og at lastbilchauffører ikke er omfattet. Vi må og skal kunne opretholde import og eksport for at sikre forsyningssikkerheden og for at understøtte dansk økonomi og danske arbejdspladser, siger ITD’s administrerende direktør, Carina Christensen.

 

Regeringen understreger, at indrejseforbuddet netop gennemføres under hensyn til opretholdelsen af de nødvendige forsyningskæder, og på en måde så de så vidt muligt ikke hindrer virksomhedernes muligheder for at modtage leverancer fra eller eksportere varer til udlandet.

 

Regeringens seneste tiltag sker ikke, fordi der er en øget fare, men for at neddrosle unødvendig rejseaktivitet og sikre, at de, der er nødt til at krydse grænsen, kan gøre dette sikkert.

Regeringens FAQ omkring indrejseforbud kan findes her.

 

 

Grønne grænser:

 

Følgende grænseovergange lukkes helt:

 

Aabenraa Kommune

- Padborg

- Pebersmark

- Bøgelhus

- Sophiedal

- Wilmkjer

 

Tønder Kommune

- Rudbøl

- Siltoft

- Møllehus

- Vindtved

- Bejerskro

 

Der vil være mulighed for indrejse ved grænseovergangene Frøslev (motorvejen), Kruså og Sæd, såfremt man har et anerkendelsesværdigt formål, som eksempelvis transport af gods eller man bor eller arbejder i Danmark. Bemærk dog at køretøjer over 3,5 tons ikke må benytte Kruså grænse.

 

 

Blå grænser:

Efter de nuværende oplysninger er der ikke restriktioner for godstransport ad Øresundsbroen eller færgeforbindelser til Danmark for godstransport. 

 

Scandlines oplyser følgende:

Scandlines sejler fortsat på Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock, og der er ikke kø ved den blå grænse. Husk at tjekke sejlplanen her.

Både Danmark og Tyskland har lukket sine grænser, ligesom flere andre europæiske lande. Både Danmark og Tyskland tillader dog fortsat fragt over grænsen, og samfundsvigtig transport kan og bør således fortsætte. Som kritisk infrastruktur mellem Danmark og Tyskland sikrer færgeruterne, at vigtige varer som medicin og fødevarer fortsat kan komme til landet.

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål

 

Er det kun bestemte varer, der må komme over grænsen?

- Nej, al godstransport er undtaget for indrejseforbuddet!

 

Er undtagelsen for godstransportsektoren afhængig af bilens eller chaufførens nationalitet?

Nej, det vil forsat være muligt for både danske og udenlandske virksomheder og chauffører at køre med gods over grænsen.

 

Er tomkørsel tilladt over grænsen?

- Ja!

 

Kan mine chauffører/medarbejdere komme over grænsen uden lastbil?

- Ja, som vejgodstransportvirksomhed kan dine medarbejdere komme over grænsen mod fremvisning af udskrevet ansættelseskontrakt.

 

Jeg har medarbejdere der pendler over grænsen. Kan de forsat det?

Ja, personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark er ikke omfattet af grænselukningen. Myndighederne opfordrer dog til, at virksomhederne i det omfang det er muligt, giver mulighed for hjemmearbejde. 

Dokumentation kan være ansættelsesbevis, lønseddel, arbejdskontrakt.

Påregn ventetid ved grænsen.

 

Vil der være ventetid ved grænsen?

Forvent som udgangspunkt ventetid ved grænsen. Der er indført tiltag ved de danske grænser, så godstransporten forsinkes mindst muligt. I takt med at flere formål anses for anerkendelseværdige, og der åbnes op for visse turister, kan der opstå øgede ventetider ved grænsen. ITD hører gerne fra medlemmer der oplever problemer ved grænsen. 

 

For persontransport kan der ligeledes forventes forlængede ventetider ved grænsen. 

 

Kan udlændinge rejse ind i Danmark med henblik på at deltage i møde eller lignende?

Erhvervsrejsende, der som led i deres arbejde, indrejser i Danmark med henblik på deltagelse i møder o.l., betragtes som havende et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, såfremt disse ikke kan udsættes eller afvikles uden fysisk tilstedeværelse. Den erhvervsrejsende skal kunne fremvise dokumentation (fx i form af en e-mail) for arbejdsforholdet samt for tid og sted for mødet/arbejdet. Dokumentationen skal indeholde en begrundelse for, at mødet ikke praktisk muligt kan udsættes eller i stedet afholdes via en virtuel platform. Endvidere skal der kunne fremvises kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet/arbejdet i Danmark, som kan bekræfte det af udlændingen oplyste

 

 

 

Opdateret 3/6, kl. 08:41