Godstransport undtaget indrejseforbud

Fra 14. marts 2020 klokken 12.00 er der indført indrejseforbud i Danmark, medmindre der er et anerkendelsesværdigt formål, der kan dokumenteres. Der er på nuværende tidspunkt ikke en slutdato for restriktioner ved grænsen.

 

Godstransport er ikke omfattet af forbuddet. Listen over øvrige personer, der kan indrejse, er løbende udvidet.

 

For at understøtte et effektivt flow oprettes priority lanes til varetransport over grænsen. Som følge af grænsekontrollen og den øgede trafikmængde pr. 15/6, må der forventes at kunne opstå ventetid ved indrejse til Danmark.  

 


Regeringens FAQ omkring godstransport over landegrænsen kan findes her.

 

 

Grønne grænser:

 

Følgende grænseovergange kan benyttes, hvis man efter reglerne har ret til indrejse:

Frøslev (døgnåbent)

Sæd (døgnåbent)

Kruså (døgnåbent, men kun køretøjer under 3,5 tons)

Padborg (åben mellem 7.00 og 23.00)

Pebersmark (åben mellem 7.00 og 19.00)

 

Følgende grænseovergange er lukket i øjeblikket:

 Aabenraa Kommune

- Bøgelhus

- Sophiedal

- Wilmkjer

 

Tønder Kommune

- Rudbøl

- Siltoft

- Møllehus

- Vindtved

- Bejerskro

 

 

 

Blå grænser:

Efter de nuværende oplysninger er der ikke restriktioner for godstransport ad Øresundsbroen eller færgeforbindelser til Danmark for godstransport. 

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål

 

Er det kun bestemte varer, der må komme over grænsen?

- Nej, al godstransport er undtaget for indrejseforbuddet!

 

Er undtagelsen for godstransportsektoren afhængig af bilens eller chaufførens nationalitet?

Nej, det vil forsat være muligt for både danske og udenlandske virksomheder og chauffører at køre med gods over grænsen.

 

Er tomkørsel tilladt over grænsen?

- Ja!

 

Kan mine chauffører/medarbejdere komme over grænsen uden lastbil?

- Ja, som vejgodstransportvirksomhed kan dine medarbejdere komme over grænsen mod fremvisning af udskrevet ansættelseskontrakt.

 

Jeg har medarbejdere der pendler over grænsen. Kan de forsat det?

Ja, personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark er ikke omfattet af grænselukningen. Myndighederne opfordrer dog til, at virksomhederne i det omfang det er muligt, giver mulighed for hjemmearbejde. 

Dokumentation kan være ansættelsesbevis, lønseddel, arbejdskontrakt.

Påregn ventetid ved grænsen.

 

Vil der være ventetid ved grænsen?

Forvent som udgangspunkt ventetid ved grænsen. Der er indført tiltag ved de danske grænser, så godstransporten forsinkes mindst muligt. I takt med at flere formål anses for anerkendelseværdige, og der åbnes op for visse turister, kan der opstå øgede ventetider ved grænsen. ITD hører gerne fra medlemmer der oplever problemer ved grænsen. 

 

For persontransport kan der ligeledes forventes forlængede ventetider ved grænsen. 

 

Kan udlændinge rejse ind i Danmark med henblik på at deltage i møde eller lignende?

Erhvervsrejsende, der som led i deres arbejde, indrejser i Danmark med henblik på deltagelse i møder o.l., betragtes som havende et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen, såfremt disse ikke kan udsættes eller afvikles uden fysisk tilstedeværelse. Den erhvervsrejsende skal kunne fremvise dokumentation (fx i form af en e-mail) for arbejdsforholdet samt for tid og sted for mødet/arbejdet. Dokumentationen skal indeholde en begrundelse for, at mødet ikke praktisk muligt kan udsættes eller i stedet afholdes via en virtuel platform. Endvidere skal der kunne fremvises kontaktoplysninger på en relevant kontaktperson i forbindelse med mødet/arbejdet i Danmark, som kan bekræfte det af udlændingen oplyste

 

 

 

Opdateret 15/6, kl. 12:55