Læs køretøjet ordentligt

Lad guiden være dine medarbejderes og chaufførers vej til at få lasten sikret. Print den ud og hæng den op på opslagstavlen.

 

Vælg det rigtige køretøj:
Først og fremmest skal godset med et køretøj, som passer til transporten af det aktuelle gods. Det gør det mere enkelt at sikre godset optimalt. Køretøjets opbygning optager en del af de kræfter, der skal sikres. Dokumentationen for opbygningens styrke skal være på plads.
Ladet og køretøjets karosseri skal være rene:
Et rent og tørt lad sikrer den største mulige friktion mellem gods og lad. Sørg for at holde ladet fri for sand, træsplinter, is osv.
Brug skridhæmmende materiale:
Skridhæmmende materiale kan være en meget stor hjælp i den samlede lastsikring. Jo højere friktion, jo færre spændebånd. Den høje friktion er din bedste ven.
Vælg den rigtige metode:
Du skal lastsikre godset på den mest hensigtsmæssige måde. Metoderne er direkte surring, overfaldssurring, grimesurring, loopsurring eller en kombination af flere metoder. Hver pallerække skal nedsurres for at holde godset på plads.
Vælg antal og type af surring
Vælg det surringsgrej, som passer til godset. Grejet skal have den krævede styrke. Sørg for at surringsbånd og kæder er forsynet med mærkater og mærkeplader. Fabrikantens navn skal stå på udstyret.

Tjek kvaliteten:
Kontroller at surringsbånd og kæder er i god stand. Kassér defekt eller slidt surringsgrej. Defekt eller delvis defekt grej gør lastsikringen usikker, grejet bliver ikke accepteret af myndighederne og tæller ikke med i kontroller.

Brug kantbeskyttere:
Med kantbeskyttere beskytter du både godset, surringsbånd og kæder mod skader. Kantbeskyttere sikrer, at surringsbånd eller kæder glider let hen over kanterne, og du får maksimal gavn af dine surringsbånd.
Undgå afstand mellem gods:
Kan det lade sig gøre, skal du placere godset helt op ad forsmækken. Det er en klar fordel at have godset helt tæt sammen for at udnytte forsmækkens styrke og for at undgå, at godset forskubber sig under opbremsning.
Kombiner og fordel gods optimalt:
Læs let gods øverst og tungt gods nederst. Godsets tyngdepunkt skal ligge så lavt i køretøjet som muligt. Så er faren mindre for, at godset tipper, og køretøjet krænger voldsomt i sving.

Tag hensyn til køretøjets tilladte akseltryk:

Læs køretøjet med omtanke. Fordelingen af lasten må ikke give overskridelser af de enkelte akslers maksimalt tilladte akseltryk.

Overlæs ikke køretøjet:

Tilpas mængden af gods, så den passer til køretøjets tilladte vægt.

Styr på stærke kræfter:
80% af godsets vægt skal sikres i fremadvendt retning.
50% af godsets vægt skal sikres til siderne og bagud.

 

Billeder er venligst stillet til rådighed af IRU og TYA.

0