onsdag 22. juni 2022 14:54

Ny overenskomstperiode pr. 1. juli 2022

ITD Arbejdsgiver og Krifa aftalte sidste år en 2-årig overenskomst. Den anden overenskomstperiode træder i kraft den 1. juli 2022 og indebærer blandt andet en forhøjelse af antallet af trivselsdage.

Den nye overenskomstperiode betyder en mindre lønfremskrivning for blandt andet chauffører og lagermedarbejdere. Da der er tale om en mindstelønsoverenskomst, bliver der lokalt ude på virksomhederne aftalt en personlig løn ud fra medarbejderens kvalifikationer, anciennitet med videre. Den mindre lønfremskrivning skyldes, at en del af periodens stigning er udmøntet ved, at antallet af trivselsdage som noget nyt øges fra 5 til 10 årlige trivselsdage. Ønsker en medarbejder ikke at afholde alle trivselsdagene, er det fortsat muligt lokalt at aftale, at trivselsdagene løbende udbetales.

 

Direktør for ITD Arbejdsgiver, Jane Aakjær Madsen, er tilfreds med aftalen.

- I andet år af den igangværende overenskomstperiode, bærer ændringerne præg af vores samarbejde med Krifa omkring trivsel. Det har været vigtigt for os at sikre, at der fortsat er fuld fleksibilitet i forhold til, om den enkelte ønsker yderligere frihed eller omregning til løn.

 

Overenskomsten bygger på en høj grad af dialog både lokalt på virksomhederne under overenskomsten samt mellem Krifa og ITD Arbejdsgiver. Overenskomsten giver mulighed for medbestemmelse lokalt for både medarbejdere og ledelse, da der er tale om en mindstelønsoverenskomst, der åbner for lokale forhandlinger om løn og arbejdstid. 

SENESTE ITD NYT
torsdag 30. juni 2022

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser

Færdselsstyrelsen ændrede i februar praksis, så vognmænd højest kunne få udstedt én godskørselstilladelse pr. køretøj. ITD og en samlet branche har været meget kritisk overfor dette, da det har skabt store udfordringer for virksomhederne. Styrelsen lyttede til kritikken, og fra den 1. juli 2022 bliver det muligt at få udstedt et antal ekstra tilladelser, udover antallet af køretøjer, som virksomheden har til rådighed.

Klogt at Færdselsstyrelsen giver mulighed for ekstra godskørselstilladelser >
torsdag 30. juni 2022

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej

Som en del af den politiske aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om introduktionen af en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler blev partierne også enige om en række tiltag, der hæver de tilladte totalvægte og dimensioner for lastbiler. En sag som ITD længe har arbejdet for.

Ændrede vægte og dimensioner for lastbiler på vej >
torsdag 30. juni 2022

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste

Vejdirektoratet har d. 29. juni på et møde med ITD og den øvrige transportbranche annonceret, at de efter at have indhentet tilbud på udførsel af vintertjeneste på statsvejene, har set sig nødsaget til at annullere udbuddet. I en efterfølgende pressemeddelelse begrundes det med, at prisen for udbuddet langt overstiger Vejdirektoratets økonomiske ramme. Vejdirektoratet vil nu sende et nyt udbud ud i juli måned, som bliver mere fleksibelt for vognmændene. Men det bliver ikke en succes medmindre der bliver fundet flere penge, mener ITD, som karakteriserer hele forløbet om udbuddet af vintertjeneste som en farce.

Nu må transportministeren på banen i sag om vintertjeneste >