fredag 01. september 2023 13:36

ITD: Kommuner udsætter private indsamlingsvirksomheder for unfair konkurrence

Kommunerne bør holde sig til deres myndighedsopgave og stoppe med at tilbyde indsamling af husholdningslignende affald fra virksomheder. Alligevel oplever flere vognmænd, at kommunale selskaber henter affald fra virksomheder i større mængder, end det er tilladt for kommuner. Dermed tager kommuner opgaver fra vognmændene og udsætter dem for unfair konkurrence, lyder det fra ITD.

Det er i strid med reglerne, hvis kommuner og kommunale selskaber henter affald hos virksomheder i større mængder, end hvad der svarer til almindeligt husholdningsaffald.

Det følger af de nye regler for erhvervsaffald, som trådte i kraft ved årsskiftet.

Alligevel oplever mange vognmandsvirksomheder, at kommuner gang på gang går lige til grænsen – og måske over grænsen – når de tilbyder at indsamle affald fra private virksomheder i kommunen.

- Vi får flere og flere henvendelser fra vognmænd, som er frustrerede over, at kommunerne påtager sig affaldsindsamling, som vognmændene mener bør varetages af private indsamlingsvirksomheder, siger Stefan K. Schou, adm. direktør i ITD, International Transport Danmark.

Det er kun lovligt for kommunen at hente affald fra virksomheder, hvis den mængde affald, kommunen henter, er sammenlignelig med art og mængde fra en normal husholdning. Ellers skal det kommunale affaldsselskab henvise til en privat vognmand, der kan udføre opgaven.

Alligevel tilbyder flere kommunale forsyningsselskaber ugentlige tømninger af 400- til 770-liters containere til virksomheder i kommunerne. Og det er meget mere, end hvad der svarer til mængden fra en normal husholdning, mener ITD.

Allerede i 2021 udtrykte ITD på vegne af vognmændene bekymring over reglerne til den ansvarlige myndighed, Energistyrelsen. Her gjorde ITD opmærksom på det problematiske i, at mindre virksomheder, der genererer husholdningslignende affald i art og mængde, gives frit valg til at vælge kommunale indsamlingsordninger til genanvendeligt affald. For det skader den fri konkurrence.

- Vi vil derfor endnu engang opfordre til, at der laves en meget mere klar vejledning fra myndighederne om reglerne, og indtil da må kommunerne være tilbageholdende, siger Stefan K. Schou og fortsætter:

- For vi mener i bund og grund, at indsamling af erhvervsaffald er en opgave, som bør løses af private vognmænd, hvor den kan løses mest effektivt. Kommuner bør i stedet koncentrere sig om deres myndighedsopgaver, f. eks. at føre tilsyn med, at regler og love overholdes, lyder det fra direktøren.

 

Fakta

I 2023 trådte nye regler på affaldsområdet i kraft. Reglerne betyder, at kommuner nu kan tilbyde mindre virksomheder afhentning af deres affald i de samme 10 affaldsfraktioner, som tilbydes for kommunens husstande. Det gælder dog kun, hvis virksomheden producerer affald i art og mængde, der svarer til en husholdnings affaldsmængder, og kun hvis afhentningen sker til markedspris og i samme materiel og med samme frekvens, som når der hentes affald hos kommunens borgere.

Har en virksomhed en eller flere fraktioner, hvor affaldet i art og mængde overstiger en husholdnings mængder, skal kommunen overlade opgaven til en privat affaldsindsamler.

SENESTE ITD NYT
torsdag 22. februar 2024

Nu er der ny branchevejledning til dig, der transporterer foder

ITD udgiver i dag sin opdaterede branchevejledning for transport af foder. Den er gennemgået af Fødevarestyrelsen, der vurderer den egnet som basis for branchens individuelle system til styring af fodersikkerheden. Det er derfor også denne vejledning, myndighederne tager udgangspunkt i, når de kommer på tilsyn hos dig.

Nu er der ny branchevejledning til dig, der transporterer foder >
tirsdag 20. februar 2024

NIS2-regler om net- og informationssikkerhed forsinkes

Implementeringen af EU’s direktiv NIS2 i Danmark forsinkes. Direktivet stiller krav om net- og informationssikkerhed i samfundskritiske sektorer som f.eks. fødevarevirksomheder og affaldsvirksomheder, som samtidig defineres som store og mellemstore virksomheder, det vil sige virksomheder, som har flere end 50 ansatte og en årlig omsætning/årlig balance på mere end 10 mio. EUR.

NIS2-regler om net- og informationssikkerhed forsinkes >
torsdag 15. februar 2024

ITD tog Færdselsstyrelsen med til Esbjerg Havn

I ITD kæmper vi hver dag for, at det, der står i lovgivningen, også skal give mening for vores medlemmer ude på landevejen. Derfor inviterede vi i denne uge Færdselsstyrelsen med ud for at se nogle af de specifikke problematikker, som vi sammen med en af vores medlemsvirksomheder ønskede at gøre dem opmærksomme på.

ITD tog Færdselsstyrelsen med til Esbjerg Havn >