lørdag 15. april 2023 13:59

John A. Skovrup fortsætter som formand i ITD

Bestyrelsen i ITD har konstitueret sig efter ITD’s generalforsamling 2023. John A. Skovrup fortsætter som formand for ITD, mens Jens Peter Fallesen er ny næstformand.

Det står klart efter et konstituerende bestyrelsesmøde i forlængelse af dagens generalforsamling i ITD.

 

Næstformand Niels Juel Nielsen og bestyrelsesmedlem Ib Andersen havde på forhånd varslet, at de ikke genopstillede til bestyrelsen. På generalforsamlingen var der således nyvalg af Christina Baun Hansen og René Bülow, mens der var genvalg af Ole Velbæk til at fortsætte i bestyrelsen.

 

– Med de to nye medlemmer får vi repræsentanter fra en stor virksomhed og en lidt mindre virksomhed. Det er unge kræfter, så vi ændrer lidt på gennemsnitsalderen – det synes jeg ikke er nogen skade til. Ikke at det er et kvalitetsstempel i sig selv, det er deres kompetencer, der gør dem yderst kompetente til posten som bestyrelsesmedlem. Det er to stærke profiler fra hver deres segment inden for transport, som jeg ser meget frem til at arbejde sammen med, siger John A. Skovrup.

 

Dermed består bestyrelsen det kommende år af formand John A. Skovrup, næstformand Jens Peter Fallesen, Ole Velbæk, Jørn Kudsk, Michael Hansen, Christina Baun Hansen og René Bülow.

 

Generalforsamlingen valgte desuden tre suppleanter til bestyrelsen. Der var nyvalg af Leo Andersen og Klaus Jensen, mens der var genvalg til Jens Aage Daugaard. Suppleanter til ITD’s bestyrelse vælges for et år ad gangen.

 

SENESTE ITD NYT
torsdag 20. juni 2024

Frankrig: Havnearbejdernes strejke er udskudt

Den franske fagforening CGT Ports and Docks havde indkaldt til strejke på forskellige datoer i juni 2024. Disse er udskudt.

Frankrig: Havnearbejdernes strejke er udskudt >
onsdag 19. juni 2024

Nye regler om energi- og klimasyn

Fra 1. juli 2024 bliver reglerne for lovpligtige energisyn ændret. Efter denne dato er det ikke længere størrelsen, men virksomhedens årlige energiforbrug, der afgør, hvorvidt en virksomhed er omfattet af de nye krav. Med til energiforbruget hører også forbruget af brændstof til køretøj og materiel.

Nye regler om energi- og klimasyn >
onsdag 19. juni 2024

Ja til kloge løsninger – nej til mere bureaukrati

Af John A. Skovrup, bestyrelsesformand, International Transport Danmark.

Ja til kloge løsninger – nej til mere bureaukrati >