fredag 06. januar 2023 09:56

Stadig stigende interesse for modulvogntog i den danske vognpark

I 2023 kan modulvogntogene fejre 15 års fødselsdag i Danmark, og antallet af registrerede modulvogntogsenheder har været stigende gennem alle år. Der findes i dag over 1.350 modulvogntogsenheder i den danske vognpark.

Siden 2008 har det været muligt at anvende modulvogntog på danske veje, og modulvogntogene har med deres fordele vundet stor interesse og tilsvarende udbredelse over hele landet.

Modulvogntog fører mange positive gevinster med sig. De er både en gevinst for klimaet og for vognmændenes pengepung, og samtidig er det store antal modulvogntog også med til at minimere udfordringen vedrørende trængsel, da der kan transporteres mere gods per vogntog. Endelig kan modulvogntog også medvirke til at mindske problemet med den aktuelle chaufførmangel, eftersom der med 2 modulvogntog kan transporteres den samme mængde gods som med tre normale vogntog. Dermed spares der alt andet lige en chauffør.

 

Modulvogntog gavner klimaet

Det succesfulde forsøg med anvendelsen af modulvogntog har gennem årene givet en markant reduktion af CO2-udledningen.
Modulvogntog vil under ideelle transportforhold, hvor der er behov for stor volumen, bruge ca. 15 % mindre brændstof, og derved udlede tilsvarende mindre CO2, sammenlignet med standardvogntog.

Modulvogntog og andre typer højkapacitets køretøjer og vogntog er derfor særdeles vigtige elementer i arbejdet med at nå Danmarks klimamålsætninger. Derfor bør modulvogntog anvendes på et stadigt bredere vejnet, og med fuld udnyttelse.

 

International anvendelse af modulvogntog

Ved kørsel mellem Danmark og de øvrige skandinaviske lande, kan modulvogntog på 8 aksler belæsses op til en totalvægt på 60 tons, hvilket muliggør en fornuftig udnyttelse af modulvogntog. Ved national kørsel i Sverige og Finland, eller mellem Sverige og Finland, kan totalvægten i visse tilfælde være endnu højere.

Men hvis et modulvogntog derimod ønskes en tur til Tyskland, vil man møde store og uhensigtsmæssige begrænsninger, som alene gør det attraktivt at anvende et modulvogntog til ultralet gods. Den maksimale tilladte totalvægt for modulvogntog i Tyskland er nemlig kun 40 t (44 t i kombineret trafik). Herudover stiller de tyske myndigheder en række tekniske krav til køretøjerne, som betyder, at et standard modulvogntog i Danmark ikke umiddelbart overholder alle tyske krav. Desuden er det forsat ikke tilladt at køre modulvogntog over den dansk-tyske grænse i sammenkoblet tilstand, hvor et modulvogntog ikke overholder bestemmelserne i det internationale vægt og dimensionsdirektiv 96/53/EF.
EU-reglerne på området er imidlertid skruet sådan sammen, at det er op til medlemslandene bilateralt at indgå aftaler om den grænseoverskridende kørsel med modulvogntog.

ITD arbejder for at få EU-reglerne ændret, så det på EU-plan bliver tilladt at køre grænseoverskridende med modulvogntog mellem alle EU-lande, og at få muliggjort større totalvægte i de lande, som i dag udgør de største begrænsninger.

 

ITD ser frem til yderligere kommende vægt og dimensionsoptimerede transporter
Fra indgangen til 2024 bliver det i Danmark muligt at anvende dobbelttrailer vogntog, også kaldet DUO-2 vogntog, som i en forsøgsordning kan have en totallængde på 32 til 34 meter. Dog kan DUO-2 vogntog foreløbigt kun anvendes på strækningen mellem Århus og Høje Taastrup, samt til og fra Øresundsbroen - sådan som meldingerne fra myndighederne lyder pt.

Herudover pågår der i øjeblikket et arbejde for at få tilladt større køretøjs- og vogntogs vægte og dimensioner i Danmark, med forventet ikrafttrædelse ved indgangen til 2025. Det drejer sig om fire længdeforøgende tiltag, samt syv vægtforøgende tiltag. Se de i alt elleve tiltag her.

Fælles for de kommende tiltag for 2024 og 2025 er at vi på nuværende tidspunkt ikke kender endelige tekniske rammer for fremtidens vægt- og dimensionsoptimerede køretøjer og vogntog. ITD håber at få de endelige rammer oplyst fra myndighederne snarest, så vognmændene med ro i sindet kan investere i køretøjer og vogntog, som kan anvendes optimalt i fremtiden.

SENESTE ITD NYT
fredag 24. maj 2024

Snart er det sæson for eksamenskørsel

Inden længe fyldes bybilledet endnu engang med studenterhuer og højt humør – og selvfølgelig også eksamenskørsel. Derfor får du her en orientering om de væsentligste regler fra Færdselsstyrelsen, som du skal være opmærksom på, hvis du planlægger at køre eksamenskørsel.

Snart er det sæson for eksamenskørsel >
torsdag 23. maj 2024

Bliv godt klædt på til den kilometerbaserede vejafgift i Danmark

Du kan blive klogere på den kommende kilometerbaserede vejafgift, når vi i løbet af juni holder oplæg fire forskellige steder i landet. Her kan du blandt andet høre om, hvordan systemet kommer til at fungere, samt hvad, hvor og hvordan du skal betale – og så giver vi aftensmad efterfølgende.

Bliv godt klædt på til den kilometerbaserede vejafgift i Danmark >
onsdag 22. maj 2024

Mød ”truckspotteren” Mads fra Hvidding

Han er elleve år og bidt af lastbiler. Flere dage om ugen ”truckspotter” Mads Christensen fra Hvidding sammen med sine venner, og når han bliver gammel nok, drømmer han om en fremtid i førerhuset.

Mød ”truckspotteren” Mads fra Hvidding >