mandag 31. oktober 2022 12:40

Valget nærmer sig sin afslutning, men uden nogen reelle løsninger for branchen

Velkommen til nyhedsbrevet "Nyt fra formandens førerhus", som ITD's bestyrelsesformand, John A. Skovrup, med mellemrum sender ud til medlemmerne af ITD. Det er valgdag i morgen, og vi har gennem fire uger lagt ører til løfter og gaver fra politikerne. Men man skal ikke betale valgløfter med flere afgifter og skatter til virksomhederne, lyder budskabet fra formanden.

Vi har gennem de sidste fire uger lagt ører til alverdens løfter og gaver, men intet er tiltænkt transportbranchen eller virksomheder helt generelt.

 

Man bliver faktisk en smule trist, når man oplever så virkelighedsfjerne politikere stå og love gaver ud til højre og venstre, uden nogen form for ide til, hvor pengene skal komme fra.

 

Jeg har et bud på, hvor de vil finde pengene - nye afgifter og skatter ligger lige til højrebenet!

 

Men politikerne gør bare ondt værre med den tilgang. I svære tider skal man ikke gøre det mere besværligt for virksomheder, men derimod lette byrderne, så der også i fremtiden er skattekroner til samfundet.

 

Men vores egen transportbranche bliver stort set ikke hørt eller set til, medmindre, der skal findes midler til gaverne, som politikerne lover.

 

Senest var det SF, der ville skære i infrastrukturaftalen for at bruge pengene andre steder. Men den gode Anne Valentina Berthelsen (SF) glemmer lykkeligt, hvordan velstand skabes! Det sker ved at varer produceres og sælges. Når varen er solgt, skal den kunne leveres, og det gøres bedst og mest effektivt med lastbil, som kræver god infrastruktur.

 

Politikerne glemmer fuldstændigt, hvor afgørende branchen er, for at opretholde velstandsniveauet i Danmark!

 

Den grønne omstilling af transportbranchen har ikke fyldt så meget denne valgkamp, men den skal nok blusse op igen efter valget. Men vi skal som branche stå fast på, at vi ikke kan løse den opgave, politikerne har pålagt os, uden de rette rammer.

 

Og rammerne er langt fra på plads. Den kilometerafgift, som de ”røde” har planlagt, er ikke gavnlig for grøn omstilling. Den gør det kun markant dyrere at være dansker, og den udstiller det offentliges frås, når der skal bruges en kvart mia. kroner på administration hvert år.

 

Mangel på arbejdskraft er kommet på dagsordenen, men kun inden for de offentlige områder. Vi har som branche gjort opmærksom på denne problemstilling i årevis, men intet er sket. Hvis der skal være penge til alt det, politikerne lover i valgkampen, skal der virkelig skabes bedre rammer for det private erhvervsliv og vore medarbejdere.

 

Vi i transportbranchen kan ikke være tjent med, at vore medarbejdere og vi selv risikerer bøder i 1000 kroners klassen, når vi drejer nøglen hver morgen. Det 42 siders bødekatalog SKAL mindskes, så vi har en reel chance for at rekruttere nye medarbejdere. Samtidig er det en uskik, at vi som den eneste branche bliver kontrolleret på arbejdstidsdirektivet, og at vore medarbejdere straffes for at tage en ekstra tørn i travle perioder.

 

Jeg har personligt været til et par vælgermøder og har haft lejlighed til at spørge politikere ind til netop disse forhold. Og det er ikke opløftende svar, man får på sine spørgsmål. Så vi har til stadighed en stor opgave i at få gjort opmærksom på problemstillingerne.

 

For uden en stærk transportbranche går landet i stå, og vi mangler indtægter til fællesskabet og den højt besungne velfærd.

 

Jeg vil hermed ønske alle en god valgdag i morgen. Jeg håber, I kan finde en kandidat, som rent faktisk vil hjælpe branchen, frem for at spænde ben for os.

SENESTE ITD NYT
torsdag 22. februar 2024

Nu er der ny branchevejledning til dig, der transporterer foder

ITD udgiver i dag sin opdaterede branchevejledning for transport af foder. Den er gennemgået af Fødevarestyrelsen, der vurderer den egnet som basis for branchens individuelle system til styring af fodersikkerheden. Det er derfor også denne vejledning, myndighederne tager udgangspunkt i, når de kommer på tilsyn hos dig.

Nu er der ny branchevejledning til dig, der transporterer foder >
tirsdag 20. februar 2024

NIS2-regler om net- og informationssikkerhed forsinkes

Implementeringen af EU’s direktiv NIS2 i Danmark forsinkes. Direktivet stiller krav om net- og informationssikkerhed i samfundskritiske sektorer som f.eks. fødevarevirksomheder og affaldsvirksomheder, som samtidig defineres som store og mellemstore virksomheder, det vil sige virksomheder, som har flere end 50 ansatte og en årlig omsætning/årlig balance på mere end 10 mio. EUR.

NIS2-regler om net- og informationssikkerhed forsinkes >
torsdag 15. februar 2024

ITD tog Færdselsstyrelsen med til Esbjerg Havn

I ITD kæmper vi hver dag for, at det, der står i lovgivningen, også skal give mening for vores medlemmer ude på landevejen. Derfor inviterede vi i denne uge Færdselsstyrelsen med ud for at se nogle af de specifikke problematikker, som vi sammen med en af vores medlemsvirksomheder ønskede at gøre dem opmærksomme på.

ITD tog Færdselsstyrelsen med til Esbjerg Havn >